ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Psi-Tech Pathogens

זטא טוק: פתוגנים פסי-טכנולוגיים     

תחזית אחרונה מ- Psi-Tech, עוד חזית צפייה מרחוק בשביל דיס-אינפורציה של CIA, מגוחכת בשל העובדה שהיא מושמת ללעג ע"י האדם ברחוב- ההכרזה שכוכב השביט הל-בופ נושא איכשהו פתוגנים (הערת מתרגם, פתוגנים=מעוררי מחלות) שיכולים לחסל את חיי הצמחייה על כדוה"א. עם תצפיות עב"מים ההולכות וגוברות ונהיות לדבר כמעט שכיח, האדם הפשוט חייב להתפלא מדוע חוצנים עם כוונות שכאלו צריכים להשתמש בכוכב שביט הנע לאט כדי לסחוב חבילה שכזאת. הטיפשות האחרונה נהיית הגיונית רק אם אדם מחשיב את דילמת הממשלה בנוגע למחסור ביבול הקרב ובא עקב שינויים אקלימיים הנגרמים ע"י התקרבותו של הכוכב השנים-עשר. בדקו את התוצאה הצפויה של מחסור רב ביבולים, חקרו את הסיפור אודות הפתוגנים של הכוכב, והסיפור כולו יתחיל להישמע הגיוני מהבחינה של גישות המתגבשות בקרב הציבור הרחב.

יבשת אפריקה גוועת עכשיו מרעב, במיוחד בחצי-המדבריות מתחת לסהרה, ותהיה היבשת הראשונה וזאת שתיפגע קשה ביותר כאשר מחסורים חמורים ביבול יכו במקום אחר והיד המסייעת שלעיתים קרובות מושטת לאפריקה תכונס בתוך עצמה. המדיה תונחה להציג מעט יותר תמונות של קורבנות אסון, כך שהילדים הרזים כמקלות המוטים ליפול, כחושים ומחזיקים קערות ריקות עם מבט תחנונים הניבט מעיניהם העייפות, לא יזכירו עוד לאומות שלא רגילות למחסור ביבול משום סוג שהוא- זו עשויה להיות גם המצוקה שלהם יום אחד. במקום לחכות לבואה של העת, אלו שיעצבו את העמדה הציבורית לפי עניינים אלו התחילו כבר ע"י הבאת תרחישים שכאלו לתודעה הציבורית. חשבו על כך, ובחנו בעיון מה אתם הייתם עושים אם רעב המוני היה מכה את העולם ככלל.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם