ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Diet Adjustments

זטא טוק: הסתגלויות תזונתיות     

מאחורי עיצוב העמדה של הציבור לעבר רעב, עם עין ללבבות המוקשחים והצלת המוני בתים של האמריקנים, טנא-הלחם של העולם, בשביל עצמם, ה- CIA יתחיל לנסות לעצב את ההרגלים של הציבור. לציבור ייאמר לאכול מאכלות שונים, כדי להתאים את התזונה שלהם, והרוב במיוחד יפתחו תלות באלו שמאכילים אותם. שיתופים עם רשתות המזון עם מסירה מובטחת של דברי מזון ייכנסו לתוקף, כך שהמשפחות החוששות תמצאנה את עצמן תלויות מבחינה רגשית ופיננסית. עם הכסף המסור שלהן, הם לא יכולים ללכת לשומקום או לבסס דרכים אחרות כדי להאכיל את עצמן. כך, כשמגיע הזמן של שעבוד הקהל הרחב, כשמחנות שפל של אנשים מיואשים נוצרים, מתוארים ע"י התנאים שכבר דבקו בהם, הבריחה שלהם פחות ופחות סבירה.

התשובה למחסורים במזון היא לא תלות במועדוני מכולת יוקרתיים, אלא בגננות ביתית ובמיוחד בתוך מבנה. אם המעשה הזה ייהפך לנפוץ, לא יהיה כל מחסור במזון שיהיה צריך לדבר עליו. שכנים יכולים לעזור לשכנים, לשתף תוצרים ולזרוע ושיתוף בידע טכני, ולאחר התהפוכות השיקום יהיה מהיר. הנתיב הזה, נתיב העזרה-עצמית, לא ייתמך ע"י אלו המבקשים לייסד ממלכות בזמן שלאחר מכן. היו על המשמר נגד התלות, וראו את הטפרים המתחבאים מאחורי מה שנקראת היד המצילה!

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם