ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Lowered Jet Stream

זטא טוק: זרמי סילון נמוכים יותר     

בקרב התירוצים הניתנים ע"י הממסד לשינויים הגיאולוגיים הינו התירוץ ההולך וגובר של זרמי סילון נמוכים. מדוע שהסילון יזרום נמוך יותר? כל מי שצופה בדיווחי מזג האויר יודע, שתחזית מזג האוויר היא מדע. גשם לא סתם קורה, הוא נגרם ע"י אויר חם ולח שנדחף מעל אויר קר, מה שנשאר בתור השכבות הנמוכות עקב אויר קר שנדחס עוד יותר וכך נהיה כבד יותר. הגשם נוצר כשהאויר החם מתחיל להתקרר ונדחס בעודו עולה, סוחט את הלחות החוצה בתור התעבות. כך, בעוד שהאדם הפרימיטיבי הניח שהגשם הינו קללה או ברכה מהאלוהים, האדם המודרני מחפש את הסיבה. אם כך, איזו סיבה ניתנת לזרמי הסילון הנמוכים?

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם