ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Differing Prophecies

זטא טוק: נבואות שונות וסותרות     

כמעט תמיד, נבואות על המילניום או על שינויים גיאולוגיים תלויים ועומדים הינן מונחות זו לצד זו עם הבדלים בולטים ועם דרישות ליישוב ביניהן.

כמו הסיפור המפורסם על האנשים העוורים שמרגישים חלקים שונים של הפיל, ישנם כמה הבדלים בתחושות עקב הפרדה, אבל רוב ההבדלים הינם בגלל שלא הבינו את הנביא או שלא נאמר להם נכון. אם מעולם לא חווית ליקוי חמה, אבל הודיעו לך כי אחד יתרחש, ההודעה יכולה להתפרש כיום שבו השמש תתחבא, כשהיא והירח יערכו קרב ביניהם, שהירח יבוא מוקדם יותר, שיהיה יום קצר או יומיים קצרים או לילה מאוד קצר- אבל כל ההודעות האלו מתיחסות לאותו ליקוי. כך בדיוק, כשנבואה מציינת שקרקע תשקע מתחת למים והודעות אחרות שהקרקע תתרומם מהים, הנבואות האלו אינן בקונפליקט בינן ובין עצמן, מפני שהמצבים יתרחשו ביחד.

ZetaTalk, מהיותה מדוייקת וספציפית, מהווה מטרה לביקורת קשה מפני שהיא שונה מנבואות אחרות.

אנחנו, בזטא-טוק, מביאים את כל החתיכות של פאזל החידה, צעד אחר צעד, ועומדים כאן כדי להגיב לשאלות בנושאים אלו כדי להגן על התגובות הקודמות שלנו. האם האחרים עושים את אותו הדבר?

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם