ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Deformed Frogs frogs

זטא טוק: צפרדעים מעוותות     


יותר ויותר, מפני שגלעין כדוה"א מסתגל להגעה של האח שלו, הכוכב השנים-עשר, זה בא לידי ביטוי על פני השטח של כדוה"א. בני האדם מודעים לגלי רדיו, קרני רנטגן, שדות אלקטרו-מגנטיים ולמשיכות כבידתיות חזקות. זהו רק חלק קטן מההשפעות הנראות לעין וכולן מושפעות מהגעתו של הכוכב השנים-עשר. החיים כרגע במושג ונקודות מפתח במהלך ההתפתחות של העוברים כשהתמחות תאית או ההתחלה של גפיים מתרחשים, זה שברירי, ותחת יותר מההשפעה של ה-ד.נ.א. ראו מה שהתרופה תלידומיד עשתה למבנה של הגפיים, היכן שהשפעה כימיקלית מתערבת לרעה בשדר שנשלח ע"י ה-ד.נ.א, והילדים גדלים תחת סרטן המתפתח בעוצמה גבוהה בקצב מופרז.

עגלי-בופלו לבנים נולדים, צפרדעים מעוותות, שבקרוב יופיעו ברחבי העולם, מבשרים בכך על הגעתו של הכוכב השנים-עשר.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם