ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Continental Rip

זטא טוק: קרע יבשתי     

התרחקות היבשות הוא דבר פחות טראומתי מאשר איך שזה נראה לבני האדם, המדמיינים את היבשות כלוח אחד וחושבים כיצד התנגדויות של גרוטאות נקרעות, התנגדויות של עיקולים של כבישים, פיתולים לפני הקריעה וחבל של סיבים בזמן שהסיבים נשברים אחד אחד. היבשות הן למעשה ציפוי של לוחות רבים, והשברים הגיאולוגיים הם היכן שרוב הלוחות נשברים באותו מקום. היבשות מחוברות בגלל שכמה מהלוחות לא נשברו. הקונספט הזה אינו כ"כ קשה לתפיסה אם לוקחים בחשבון כי שברים יבשתיים רבים מחליקים על הלוחות, שנעים בכיוונים שונים אחד על פני השני. התנועה הזאת אינה היתה אפשרית אם הלוחות לא היו, למעשה, נפרדים.

הקריעה לחלקים של היבשות אינה יותר טראומתית מאשר החלקה או התנגשות. הקרקע לאורך הקצוות בד"כ שומרת על הגובה שלה, דבר שנקבע לפי העובי של הלוחות, כך זה גולש על ים הלבה. קרקע מוצקה מורכבת ברמה גבוהה מאלמנטים קלים יותר, העולים לקצה העליון בזמן הקירור המוקדם של כדוה"א, וכך נוצר הקרום הצף.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם