ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Emotional Adjustments

זטא טוק: הסתגלויות רגשיות     

הכחשה היא תגובה שכיחה כדי ללמוד שהעולם שהינכם מכירים, שעוד מילדותכם תמיד החשבתם כמקום בטוח, הולך להיעלם ביסודו. הכחשה מגנה על מישהו מפני הצורך לשלב את מה שהוא למד אל תוך חייו. אדם יכול להתייחס לחדשות כמו אל דבר בחלקו, כמו אפשרות, בדומה למטאור הנוחת על הראש או שמודלק ע"י ברק. מנותק. בשביל אלו שלא מתחמקים מהבעיות, ישנה תקופת הסתגלות. אדם שיסתכל מסביבו, רואה את היום הבהיר, את הפנים המחייכות, את הפטפוט הבלתי פוסק הרגיל במהדורות החדשות, לא מרגיש יותר מישהו שיכול להבין את זה. ברם כל האהובים חיים בעולם הזה. האם הוא צריך לעזוב אותם? האם הוא צריך להשתלב בתוך חייהם, ולהעמיד פנים? הרהורים על העתיד הנורא נראים רחוקים, אבל העתיד מגיע קרוב יותר ויותר מיום ליום. כיצד לבצע הסתגלויות עיקריות כדי להתכונן לזה, כשכל הכנה נחשבת כאי-שפיות, נטישה או הזנחה.

במשך התקופה כשנעשות החלטות והסתגלויות נעשות בחייו של האדם, יכול להתפתח דיכאון. זוהי האמת של כל דילמה, כשאדם תועה בדרך, אבל בנוגע לנושא החוצנים ולשינוי הקוטבי הקרב ובא, עם מי הוא יכול לדבר על כך? אותו אחד מנודה. אלו שיש להם מעט קשרים רגשיים וחופשיים להסתובב, בסביבה הפיזית שלהם, בקריירה או במשפחה, הינם ברי המזל, מפני שהם מבצעים את ההסתגלויות שלהם די במהירות, נעים לעבר עת ברורה של קבלת החלטה נחושה. אלו שבעלי מחוייבויות רבות, או מחוייבויות המורגשות באופן עמוק, תהיה להם התלבטות ארוכה יותר בזמן עשיית השינוי. לאחר שהם מנתקים את עצמם מכל הציפיות שהחיים שלהם יכולים להיות רגילים, מפני שהם יודעים שדברים איומים שהאחרים עדיין לא מבינים, הם יכולים להיות שלווים.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם