ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Violent Winds

זטא טוק: רוחות אלימות     

בזמן השינוי, פני הקרקע של כדוה"א ינועו, רק תוך פחות משעה, ביותר מרבע סיבוב. היכן שרעיגות אדמה מאסיביות ונחשולים הרסניים יתרחשו מתי שהתנועה הזו תעצור, רוחות של כוח הוריקאני , ברחבי העולם, יתרחשו במשך כל השינוי הזה. בני אדם רגילים לאפשרות החיזוי בנוגע לרוחות אלימות, אפילו במקרה של סופות טורנדו ומערבולות אוויר שמפילים מטוסים בפתאומיות. דפוסי מזג האוויר הם כך שרוחות הרסניות אלו יכולות להתרחש, כמו מזג אוויר של טורנדו או תנאים העלולים ליצר מערבולת אוויר. הוריקאנים, או התאומים המזרחיים שלהם, הטייפונים, מביאים אזהרות רבות, לא רק שהם ממשמשים ובאים, אלא גם ע"י עוצמת רוח ההולכת וגוברת, כך שהם בדרך.

במשך השינוי, אטמוספירת כדוה"א תעשה מספר דברים, הכל בבת-אחת.

עקב הכושר של הניידות, כשכל גושי האויר בתנועה, ועקב הדחיפה מעלה והקריעה הרחק מן השכבות העליונות של האטמוספירה, לחץ בכל נקודה נתונה אינו קיצוני כמו שמישהו עשוי לחשוב. כן, האטמוספירה נמצאת בתנועה, וכן, הרוחות המצליפות והמבולבלות יכולות להגיע לעוצמה של הוריקאן במשך אותה שעה ולהיות בלתי צפויות למשך מספר שעות לאחר השינוי, אבל אין מי שיניח כי עומצת הרוחות היא מעל מה שהעולם חווה היום. ההוריקאנים והטייפונים שלכם מייצגים את מה שמתרחש מתי שגושי אויר מנסים לנוע זה נגד זה, בהתחשב בצפיפות שלהם, במשיכה הכבידתית ובהתמדה שלהם. הגורמים הדומים האלו במקומם, בולטים בזמן השינוי הקוטבי. בני האדם, המקווים להתכונן כיאות לרוחות אלימות אלו, צריכים לצפות לכוח המשתווה להוריקאנים המוכרים להם, לא לכוח של טורנדו, אם כי סופות טורנדו יופיעו עימן. הישארו מתחת לפני השטח של כדוה"א, אל תתבלטו, ותקשרו חזק כל דבר שאתם מקווים למצוא מתי שזה נגמר.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם