ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Heralding

זטא טוק: מבשר     

השינויים כבר החלו, והם ידועים למדענים ולמטאורולוגים שלכם. סערות אלימות, דפוסי מזג אוויר חריגים, בצורות ארוכות וקשות, תדירות הולכת וגברה של הוריקנים, גשמי זעף והתחממות כללית של כדוה"א. זה הכל נכנס לאותה קטגוריה של ההתחממות הגלובלית, ברם הגורם לכך עדיין לא ודאי. מי מכם, בתור תושבים או אפילו מדענים, יכול להצהיר מהו הגורם באופן ודאי? אנחנו אומרים לכם כי כדוה"א בעצמו יהיה חם יותר, וזה משפיע על התנהגות האקלים. האנושות הגיעה למצב שבו היא יכולה לחזות את מזג האויר. אפילו המונסונים של המזרח, או ההוריקנים שמכים במזרח ארה"ב, ניתנים לחיזוי ונערכים לקראתם. במשך העשורים הקרובים, עד שכדוה"א יתבסס בתוך תבנית נוספת הניתנת לחיזוי, בני האדם ימצאו את הבעיות הגדולות ביותר שלהם בתור בעיות מזג האויר, שיהיה מאוד בלתי צפוי.

שינויים במזג האויר מבשרים על התקרבותו של כוכב השביט הענקי שבתחילה יהיה בעל פרמטרים נורמליים. כל עוד מטאורולוגים יכולים למצוא דפוס דומה בספרים או שותיק יכול להימצא כדי לענג אותנו עם מעשיות של הימים הישנים, אף אחד לא יהיה מפוחד מדי. מזג האויר, ככלות הכל, הוא מקור קבוע של שיחה, אבל העוצמה של שיחות אלו תשנה כשההשפעות על שרשרות המזון תהיינה תלויות באדם שנע מחוץ לגבולות מוכרים. בנקודה זאת פעמוני האזעקה יצלצלו. כל הנסיונות להסביר את השינויים המבוססים על ההתחממות הגלובלית מאפקט החממה תתקלנה בקשיים בלתי צפויים כשמזג האויר יסרב להיות צפוי. אזורים בעולם שהיו מדבריות במשך כל ההסטוריה האנושית יהפכו לביצות תחת גשמים קבועים ובלתי פוסקים. אזורי אקלים ממוזג שהתרגלו לכמות גשם מתונה ותקופתית יסבלו מבצורות נוקשות. אז זה יתרחש, ללא כל סיבה הגלויה לעין. הסיבה שוכנת לה עמוק בתוך גרעין כדוה"א, אזור שהמטאורולגים מסרבים להתייחס אליו, וכך התחזיות שלהם על האטמוספירה לעולם לא תהיינה מבוססות על הפרמטרים הנכונים.

שינוי מפתח, שמישהו יכול להצביע עליו, הוא ההתחממות של האוקיינוסים בכל רחבי הגלובוס. נמדד כי מי האוקיינוסים עלו בכ- 15.24 סנטימטר בכל רחבי העולם, בכל החופים. המים עולים בגלל שהם חמים יותר, ומים חמים תופסים יותר מקום מאשר מים קרים, כמו שכתוב בכל ספר פיזיקה בסיסי (הערת מתרגם, שהרי מולקולות מתפשטות יותר ככל שחם יותר, וכך תופסות יותר מקום). כיצד ייתכן שהאוקיינוסים, כ"כ עמוקים וכ"כ קרים, התחממו? האם זאת העלייה שכמעט ואינה ניכרת בטמפרטורת האוויר, במעלה אחת או שתיים, כמו שמדווחים היום? מכיוון שהחום עולה, מדוע שהעלייה הקלה הזאת תשפיע על האוקיינוסים? מטאורולוגים יאמרו לכם שהתוצאה של חימום אויר היא סערת אוויר, לא אוקיינוסים חמים יותר. האוקיינוסים חמים יותר כי גרעין כדוה"א מתחמם, והוא עושה כך בתגובה לכוכב שמתקרב אליו יותר ויותר. זה יימשך ויגבר, עד מתישהו לאחר שהתהפוכות תחלפנה.

עוד סימן הוא האטה במהירות הסיבוב של כדוה"א סביב עצמו, מבשר על העצירה הממשית בסיבוב שתתרחש ברגע המעבר. עם מגמות התחממות ואקלים, בתחילה התהליך יהיה כה הדרגתי וקטן כך שיהיה נתון לוויכוח. אנשים החיים בהכחשה אינם מסכימים עם המידע הנוכחי שמצטייר, הם דנים בהשוואה למידע מהעבר. מידע העבר נפגם איכשהו, תועד בידי מכשירים בלתי מדויקים, או אולי שלא נמדד בכלל. מידע מדויק של מזג אויר החל להיאסף רק בעשורים האחרונים שחלפו, מאות שנים לכל היותר, ופלני כן המידע תועד בזמנים של אקלים קיצוני כמו הוריקנים והיום זה כתוב בצורת מעשיות. לא היה שום מנגנון למדידה, לדוגמא, מהירות של הוריקן, כך שנרשם הגובה המוערך של גל גאות או הגודל של מבנים. כמו כן עם רעידות אדמה ראשיות, שבעבר השטיחו ערים שלמות. מבלי היכולת למדוד לפי סולם ריכטר, רעידות אדמה בעבר נחשבו כקטנות, גדולות או עזות.

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם טיעונים היא לא להצביע לעבר, אלא להתחיל לתעד את ההווה. כל המגמות והסימנים רק יחריפו, כשהאוקיינוסים ימשיכו להתחמם, מזג האויר יוסיף להיות בלתי יציב ובלתי צפוי, וכדוה"א יאט בהדרגה את הסיבוב שלו סביב עצמו יותר ויותר. אם מישהו יאסוף את כל הסטטיסטיקה עכשיו, ומעתה והלאה מדי שנה, המגמות תהפכנה לתבנית ברורה. כך, הטיעונים יהיו כמו עם מה שהאנשים חיים איתם עכשיו, וע"י סטטיסטיקה הנאספת ע"י אותן השיטות. ככל שהמגמות והסימנים יגברו במהירות רבה יותר, יוכפלו, כשהכוכב השנים-עשר נכנס אל תוך מערכת השמש, ניתן להשתמש בהשוואה הזאת בתור אות לאנשים רבים המתכננים לעבור לאזורים בטוחים כשהזמן יגיע. כשמזג האויר ואוקיינוסים חמים יותר יהיו ניתנים להנמקה עד הסוף, סיבוב איטי לא יהיה ניתן.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם