ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Tidal Waves waveזטא טוק: נחשולים     


עצומה היא הסכנה לבני אדם, לעולם החי ולעולם הצומח של כדוה"א שרעידות האדמה מביאות, עצומה יותר בכל זאת זה החורבן שהמים מביאים. ישנם מספר גורמים במשחק. מים הם יותר נוזליים מאשר ליבת כדוה"א, וללא ספק יותר נוזליים מהטרא-פירמה. היכן שכדוה"א, נסחב ע"י הליבה שלו, משתנה אל תוך חדש, אם כי זמני, יישור עם כוכב השביט הענקי, המים שלו מתנגדים במידה רבה. כך המים נשטפים לעבר הקרקע הסמוכה, בכיוון המנוגד לשינוי. זה מופחת ע"י הנטייה של המים ישירות תחת כוכב השביט הענקי להתרומם למעלה כדי לפגוש בכוכב. המים נערמים למעלה, במה שמופיע בתור גלים ענקיים. זה נוטה להפחית את שטיפת קוי החוף שבצד כוכב השביט, אבל ללא כל השפעה על תנועת המים בצד האפל של כדוה"א בזמן השינוי.

התיעוד הארצי של נחשולים ענקיים, שהממסד נואש להסביר כאחרת מאשר מונחי שינוי קוטבי, נגרם ע"י השינויים הקוטביים התכופים. זהו המקרה אפילו במצבים שבהם הסתגלות לוח משפיעה על מאות מיילים של תחתית אוקיינוס, יוצרת קו מאסיבי של מים דחוסים הנעים בדיוק בכיוונים היחידים שהם יכולים- לימין, שמאל, ולמעלה. במצולות האוקיינוס, זה גורם לנחשול של אולי 20 רגל בחוף סמוך. כשחפצים מושלכים אל תוך האוקיינוס, כמו הקרח בצורת חלת דבש של הקוטב הדרומי הקודם עשה במשך ההצפה, המים שהוזזו ממקומם אינם יכולים ללכת למטה, כך חייבים ללכת בכל ארבעת הכיוונים. במקרים כמו זה, הגל הנובע מכך נמצא בפרופורציה לחפץ המושלך. יבשה בגודל של חפץ גרמה להצפה, מטאור בגודל מייל בקוטר יכל לגרום בקושי יותר מאשר גל גבוה אחד, למרות ספקולציית הבהלתן.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם