ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Stop Rotation long day mapזטא טוק: הפסקת הסיבוב     


כשכוכב השביט הענקי מתקרב, כדוה"א נהפך למה שעשוי להיות מתואר כמבולבל. ישנם כוחות מנוגדים, כבידתיים וכן גם מגנטיים. כדוה"א בד"כ מתכוונן באופן מגנטי, ביחד עם שאר כוכבי הלכת במערכת השמש, לפי ציר הקיים בחלק שלכם בגלקסיה. הציר הזה משקף את סכום כמות מערכות השמש ודברים אחרים שעדיין לא מובנים למדענים שלכם, אבל נורמלי וטבעי בשביל החלק שלכם בגלקסיה. עכשיו בא הכוכב הענקי, ממרחק, נע דרך מערכת השמש שלכם, וצובר מהירות כשהוא מתקרב. הכוכב שוקל הרבה יותר מכדוה"א בערך פי 23 פעמים, אבל הגודל שלו אינו גדול פי 23 כמו משקלו עקב ההרכב שלו, בעל פחות סיליקון מאשר זה שבכדוה"א, לדוגמא. אם מישהו יעמיד את כוכבי הלכת האלו זה ליד זה, כדוה"א ייראה לכוכב השנים-עשר כמו שהירח עושה לכדוה"א. היכן שכוח הכבידה על פני הקרקע של הכוכב השנים-עשר טוב יותר פי חצי מכמה שעל פני כדוה"א, חשבונאות בשביל ההופעה החסונה של הומנואידים גדולים הגרים שם, במשיכה דקה בנוגע ליישור מגנטי מסת הכוכב השנים-עשר מעניקה לכוכב השביט יתרון של 4 לאחד. אין כל מאבק.

ראשית כל, כדוה"א שלכם מגיב ע"י הסתובבויות בחשיבות העומק בתוך הגלעין שלו. בימים האחרונים, כשכוכב השביט הענקי יתחיל לחלוף בין כדוה"א לבין השמש, תתחולל הפרעה טוטאלית. כדוה"א יאט בסיבובו סביב עצמו, ויעצור למעשה. סיבוב כדוה"א נגרם עקב משיכה כבידתית יציבה של השכנים, והכוכב השנים-עשר הוא בריון גדול מאוד. החלק של כדוה"א הפונה לעבר הכוכב אינו רוצה לעזוב, ביסודו, וזה גורם לסיבוב להיעצר בהדרגה. זה מתועד בהסטוריה הכתובה ובפולקלור המדובר, בכל רחבי העולם, בתור יום או לילה ארוכים. תקופת הזמן, עקב המחסור בשעונים מכניים, לא היתה ניתנת למדידה, אבל בני האדם שחוו זאת, תיארו את זה כהתרחשות ממספר שעות ועד כמה ימים. האחרון יותר מדויק. הסיבוב מפסיק גם בשל ההשפעה המגנטית של כוכב השביט הענקי, שמסתדר לפי היקום הגדול יותר היכן שהוא מבלה את רוב מסלולו, ואוחז בכוח בכדוה"א. כדוה"א עדיין לא הצטרף למערך של כוכב השביט הענקי, אבל מה שקרה לפני כן, הסיבוב האיטי והיציב, הולך ונעצר כעת. כדי לעשות את השינוי וכדי להסתדר באופן מגנטי עם כוכב השביט הענקי, זאת הסתגלות יותר מאשר סיבוב שפשוט מאט ונעצר. כך האטת הסיבוב הזאת מתרחשת עם מעט טראומה.

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 18 במאי 2002. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

כוכב X אוחז בחוזקה את כדוה"א, גורם להפסקת הסיבוב, עוד די לפני היותו בין כדוה"א לבין השמש. הוא עושה כך מפני שהוא מגיע מהדרום, זה קוטב הצפוני לקוטב הדרומי של כדוה"א, בזוית כזאת כך שהצד של כדוה"א הפונה לעבר השמש מושפע יותר מהתקרבותו של הכוכב. כך, בעוד שבמרחק מה מנקודת המעבר, הוא אוחז בחוזקה את כדוה"א לנקודה שלא נותנת לבקע האטלנטי הממוגנט מאוד להיחלש. במשך השבוע הזה, הגודל של כוכב X המתקרב יבעית את אלו שבצד המואר של כדוה"א. בתחילה רק כתם אדמדם שהוא רק חלק קטן מגודלו של הירח, הוא יגדל במימדיו וייראה כמתפתל ומסתובב בשמיים כמו דרקון מרחף. הכתבים העתיקים תיעדו זאת כדרקון אש בשמיים, מפני שהזנב של הירחים המסתובבים מעניק הופעה שכזאת. כשיתקרב לנקודת המעבר, השינוי יתרחש לפתע, וזה לפני הנקודה מתי שכוכב X נמצא למעשה בין כדוה"א לבין השמש. לאחר המעבר, כוכב X ייצא מהר כמו איך שהתקרב.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם