ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Firestorms

זטא טוק: סופות אש     

התהפוכות יגיעו עם התפרצויות געשיות מהפכניות מבחינה גיאולוגית, מספר חלקים על כדוה"א יתחממו לכדי טמפרטורות יוקדות, ובכמה מקרים סופות אש מן השמיים. סופות האש האלו נגרמות ע"י תגובות של גזי האטמוספירה לאי-שקט שמתרחש. פחמנים מוצקיים נוצרים ביסודם, עקב הבזקי הברק וחום עז עקב המעבר מעל הרי געש פעילים, והפחמנים המוצקיים האלו נמטרים למטה, כמטחי אש, לפעמים. כשהאטמוספירה פזורה, כימיקלים שבזנב כוכב השביט דומים לכימיקלים הדליקים שלכם שלא הופכים במהירות למים ולדו-תחמוצת הפחמן, אבל יורדים קרוב לפני הקרקע של כדוה"א לפני שהם נשרפים בלהבות. סופת אש, מחסלת את כל מה שמתחתיה. על כל זה מדווח בזמנים עתיקים, כשבני האדם תיצפתו את התהפוכות שליוו אותם. סוג פעילות זה מעלה יערות באש. הצמחייה צומחת מחדש, מזרעים ושורשים, אף על פי כן אזורים רבים יהיו ללא צמחייה למשך זמן-מה.

הערה: החלק שלמטה צורף במשך שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 31 באוגוסט 2002.

כבר הצהרנו כי במשך השינוי, סופות האש תתרחשנה עקב אוויר עם רכיבים פטרו-כימיקלים שיחלפו דרך אוויר וולקני לוהט ביותר. זה מחזק את הרכיבים, יוצר נפט, שהינו המקור של רוב הנפט הקבור מתחת לקרקע של כדוה"א. האנושות מניחה כי הנפט בא מצמחייה סבוכה ולכודה, מלפני עידן ועידנים, אבל אינה יכולה לשחזר את התהליך. מדוע שצמחייה תביא לידי נפט, עמוק מתחת לקרקע, כשהתהליך רק מביא למתאן ולזבל קומפוסט בימינו? פטרו-כימיקלים מתפרקים ע"י פיצוח, במשך התהליך הזיקוק, וכך הם רגישים לתהליך של חימום. זה האופן שבו הם נוצרו, מלכתחילה! במשך השינוי, כל כך הרבה מצטבר באטמוספירה, וכל כך הרבה הרי געש מתפרצים, אויר לוהט ביותר בשמיים, כך שמתרחשת כריכה. זה בולט בחומרי הנפט האחרונים [פאפא ניו-גואנה] שנמצאו בעקבות התפרצות וולקנית, שלהם לאיש אין הסבר!

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם