ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: The Core

זטא טוק: The Core     

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 17 באוגוסט 2002.

הסרטים האחרונים ששוחררו לאקרנים בארה"ב היו בעלי מסר ניכר, שלא נאבד בקרב אלו שצופים במגמות עם עין בוחנת. שלא כמו בעשור שעבר, מתי שמערביים, קתולים, שוטרים ושודדים ואנשי מדע בדיוני חלשו על המסך, הסרטים החדשים בעשור האחרון הם בעלי מערך חדש.

ומה הפירוש של כל זה? באופן ברור האנושות, לפחות בארה"ב היכן שהסרטים מקבלים לבטח כיסוי תקשורתי, אמורה להתרגל באופן תת-מודע למושגים ולקונספטים שכאלו. האם אינו קיים טיוח? והאם זה לא יוצר קונפליקט עם הדחף של החשיפות שבהן אין שום אזכור לאפשרויות שכאלו? כמו שהזכרנו לפני כן, האליטה, אלו שבעלי העוצמה, אינם בדעה אחת. כמה מהם מעויינים לסלק את כל האזכור מהחדשות, שום הסקת מסקנות, כך שהציבור יניח לעצמו שבעיות האקלים, רעידות האדמה או הגידולים הינן מקומיות, לא כלל-עולמיות. זוהי הגישה שבה נוקט הממשל של בוש, כל הפעולות של השינוי הקוטבי נתרכזו ב"הומלנד סיקוריטי". אבל אחרים, שאינם תחת האגודל של ממשל בוש, חושבים אחרת, וממשיכים מבלי כל התייעצויות. המדיה אינה נשלטת לחלוטין, בניגוד לאיך שזה נראה, וגם לא מייצרת שחרורים חדשים.

מי בקשר הדוק עם הממשל של בוש ובברית קרובה עימו? רוב העשירים, רוב האליטות במדינות אחרות שחושדים או מודעים לשינויים הקרבים, רוב הגורמים בצבא ארה"ב וכך הרוב רוצים שהציבור יהיה מודע, לפחות בתיאוריה, ושיתכונן. מה הסרט האחרון, The Core, והסרטים הקודמים אמורים להעביר? את הנושאים הללו, את ההתרחשויות האלו, שהם יכולים לקרות, על כך שייעשו מאמצים קשים ביותר כדי ללחוץ לפתור או ליישב אותם, שאנשים רבים ימותו, על כך שהאליטה, הממשלה, דואגת ומשתדלת. במילים אחרות, אל תדרוש מצויינות, אל תדרוש להינצל, אל תדרוש יותר מהממשלה או מהשרתים שלך ממה שאתה מצפה מהם, מפני שהם רק בני אדם והם בעצמם המומים. אתם תבחינו בכך שלכל הסרטים הללו יש פתרון, סוף שמח, היכן שלא מתרחש שינוי קוטבי, וכאן מונח לו הבדיון הגדול מכולם. בנוסף, אלו שבידיהם העוצמה נשארים רגועים, מתייעצים אחד עם השני, מספרים לציבור את האמת שבפרסומי החדשות, ומתפקדים. למען האמת, עקב גל הרציחות האחרון בפורט בראג, אלו שמצפים מהם להיות רגועים וסופר-אנושיים תחת לחץ בפירוש אינם מתפקדים. עצתנו בצפיית סרטים שכאלו היא להנות, לא להיות מוטעים.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם