ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Fall, 2002

זטא טוק: סתו 2002     

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 22 ביוני 2002.

בנתונים שמתקבלים מפברואר 2001 עד ינואר 2002, נניח שהציבור המודאג ילך למצפה כוכבים כדי לצפות, לשים את ידיהם על ציוד הצילום האינפרא-אדום כדי לצלם, מה אם כן הציבור יכול לצפות עם בואו של חורף 2003? תיארנו את כוכב X כמהסס לבוא ונמצא בנקודת ביניים במשך רוב זמן מסעו, ושהוא בקושי נע מהנקודה הזאת אפילו בשנת 2000. חלק מתנועתו היה גלוי אצל אנשים רבים שהיו מודעים לכך שהם יכלו לצפות בכוכב במצפות כוכבים, בפברואר 2001. כמו כן, היה אמון בצילום בינואר 2002, בעוד שדיבורים על כך בפברואר 2001 לא היו חזקים כ"כ.

אנחנו הצהרנו כי הכוכב גם מכפיל את מהירותו, בהגעתו. כך, בני אדם שמנסים להציג את מילותינו בתור מספרים ובמרחק מוודא, יצרו טבלאות. אלו הן אינן טבלאות המרחק שלנו, אלא של בני אדם. למעשה, ישנן כמה טעויות מפתח בטבלאות האלו, בעוד שהכוכב מגביר את מהירותו ע"י הכפלה עצמית, ישנן גם כמה נקודות שבהן הוא מאט. כך, הזינוק מנקודת הביניים, נקודת ההססנות שלו, מהיר יותר מהמהירות המצויינת בטבלה ההיא. בזמן הגעתו לקצה מערכת השמש, המהירות שלו גבוהה יותר מהמצופה. אבל כח הדחייה לוחץ בקצה של מערכת השמש. מדוע שלא? מה אתם חושבים שמונע מהכוכבים החיצוניים לנוע לעבר השמש? כך, העצירות יבואו בערך 7 שבועות לפני השינוי, כשהכוכב נכנס לעבר הקצוות החיצוניים של מערכת השמש. הוא נע לאט יותר, כשהוא עובר דרך מסלול ההקפה של שבתאי, מקצה לקצה, ואז הוא כבר מגיע. לאמור, תנאי הראות והגודל שלו ילכו ויגברו במהירות, כמו כן לגבי בהירותו, בזמן סתו 2002 ואל תוך חודשי החורף שאחריו.

כדי לצפות במה שהמומחים יכולים בביטחון לעשות כדי לראות את כוכב X בשמי הלילה, התבונן בתמונה שנלקחה ב-19 בינואר בצרפת. ערוך השוואה בין העמעום שפולט כוכב X לבין העמעום של הכוכבים השכנים לו. אם, לפני הזריחה, בשעה ובשעות שלפני הזריחה, אינך יכול לראות את כל הכוכבים האלה בבהירות, אז לבטח שלא תוכל להבחין בבהירות גם בכוכב X. נעשים נסיונות רבים כדי לשכנע את הציבור האמריקני שהצפייה יכולה להתרחש רק מראשית יולי, אבל זוהי בדותה ידועה. אלה שעומדים מאחורי אותה דיס-אינפורמציה, או שנאמר העדר אינפורמציה, מקווים שהאליטה תהיה בזמן ממושך מוגנת מהדרישות לקבלת אינפורמציה. זטא טוק מקבלים שם רע, ולא בגלל מה שאנו אומרים, אלא ע"י דברי אחרים, האומרים שהם מומחים ומבטיחים כי הם יכולים לראות את הכוכב ביולי או באוגוסט. האם לא היה זה בשנה שעברה באותה תקופה, שבה צ'ארלן הושמה ללעג ע"י דוד ת'ולן על כך שניסתה לצפות בכוכב X לפני הזריחה? הזלזול שלו נועד עבורה, אבל עכשיו בואו ונפנה את הזלזול הזה כלפי Open Minded, שמציעים את אותו הדבר! נר לאחד נר למאה (הערת מתרגם, זהו הפתגם המקביל לאנגלי). לאמור, אנחנו מזכירים שהתצפית בסתו, לכל המוקדם, תהיה זאת שתפסוק ותחולל שמועות, ולא התצפית שבקיץ, שאינה אפשרית למדי בהתחשב בהתנהגות של העצם, כוכב X, ובאור האדום של הספקטרום הנצפה בתוכו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם