ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Solar Flares

זטא טוק: סערות שמשיות     

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 1 ביוני 2002.

סערות שמשיות, מחזור שמשי מורחב או חריג, תוכננו כבר במשך עשורים שלמים לשמש כהסחת דעת ותירוץ במשך זמן הנוכחי. כשמחזור 11 השנים עמד להסתיים בשנת 2000, דווח לפני סיומו כי הוא אולי מחזור של 14 שנים, המסתיים בשנת 2003. מהיכן ההתייחסויות ההסטוריות באות כדי לבסס הערכה זאת? זה לא סופק, המסקנות כן, אבל המידע לא. למעשה, אין כל התייחסות הסטורית, כמו כל המחזורים השמשיים הקודמים שתועדו או תוצפתו ע"י בני האדם, שזה מתחלק למחזורים של 11 שנה. כדי ליצור סביבה שבה ספקולציה שכזאת יכולה להיקבע בתור עובדה, או להילקח ברצינות, צריכה להיות אווירת בלבול הקיימת היטב לפני הזמן. כך, בעוד שיד אחת, של נאס"א, מדווחת על המחזור השמשי בזמן, ונורמלי, או אפילו באופן שגרתי למדי, היד השנייה פועלת באופן תמהוני לגבי הדיווח. הם טענו שזה נראה כמגיע מוקדם, לא, עכשיו זה מאוחר, לא, עכשיו מסיקים, לא, עכשיו ממשיכים. וכך לציבור אף פעם אין בסיס מוצק להשוואה. כל דיווח שמתקבל שעשוי להיות מתריס מתבצע כך בחסות של לווינים או גששות חדשים, כך ששוב לא ניתן לעשות השוואות. סערות השמש גם אינן כל דבר שאדם על כדוה"א יכול לזהות, כך שזה מורכב באופן חופשי מדיס-אינפורמציה. סמכו על נאס"א, מפני שיש להם את הלווינים, הגששים ואת המעבורת האבל, והם יאמרו לכם מה מתרחש. כמובן, הם משקרים.

מה כל זה אומר? זה אומר שכל סיבה למזג האויר הנוכחי, לכשלון לוויני, להפרעה מגנטית או לגלעין מתחמם ביחד עם ריבוי רעידות והרי געש, מופנה האשם לעבר השמש או להתחממות הגלובלית, או למחזורים הנורמלים שאותרו בעבר, הגורמים לעידני קרח או לקטבים נמסים בהסטוריה. ובינתיים, בבקשה רק התמקדו במצב של מדינת ישראל, או אולי בבין-לאדן, או אולי בכוכב קולנוע שהתגרש או נרצח לאחרונה. הכל פרט לנושאים שהאדם הממוצע צריך להיות מודע להם. מדוע העילית מתאמצת לבלבל כך, אם האמת תיחשף בסופו של דבר?

  1. הם מקווים שהמבנה האקונומי, שמחזיק אותם בפסגה, ימשיך זמן רב ככל הניתן.
  2. הם מקווים שהאדם הקטן ימשיך בעיסוקיו, בבית שלו, עד שהם עוזבים לזמן רב למובלעות הבטוחות שלהן, כך מונעים איתור שלהן או מונעים את בריחתם כשיגיע הזמן.
  3. הם מקווים להפיל בפח את האדם הפשוט, במאסות של ערים ולאורך החופים, למוות בזמן השינוי, כמו כן לצמצם את הצורך בלהרעיל אותם עם חומרים כימיים, שהוכיח כדבר קשה לניהול ולביצוע.

כך, נאמר לכם לאחרונה ע"י Hazlewood, זרוע דיס-אינפורמטיבית המנסה לסלף את המסר של זטא טוק נכון לעכשיו, שהתאריך יהיה מאוחר יותר ממה שמצפים. כך, יש לכם את כוכב X במהדורות החדשות, תחת כל ידיעה פרט לכוכב שיחלוף ב- 15 במאי, 2003 או זמן קצר לאחר מכן. כך, יש לכם בלבול לגבי תפקידה של השמש לאחרונה, כך שזה משוער שהיא הגורם לשינוי הקוטבי, שיגרום לרוב בני האדם למות בזה אחר זה. האדם הפשוט, מותש לאחר יום שלם, ולא מיומן מספיק כדי להתמודד עם כמה ממקורות החדשות, מבולבל. האם זה יימשך עד רגע השינוי? כן, ואפילו יחמיר, עד שמסך האש של דיס-האינפורמציה יוסר. היכן זה ייפסק? זה אולי יכול להסתיים כשחברי המדיה ייגעלו, הדלפות מהממשלה, והאמת שתיאמר בצורה הולכת וגוברת. זה יכול אולי להסתיים בכמה מדינות, אולי צרפת או רוסיה, ע"י הצגת האמת לאנשים שלהם ואז האמת תחצה גבולות. למרות שאנרון הפונה לממשל של בוש, מעמיד פנים שהאינפורמציה כבר לא חשובה לאחר כ"כ הרבה זמן. לאמת יש צלצול הבא איתה, כך שמבחינים בה, ועוברים הלאה לרצינות גדולה. כך, הנושא של דיס-האינפורמציה במשחק, ונתון בידיו של האדם, ויכול לקפוץ לכל מספר או כיוון במהלך השנה הקרובה המאוד מעניינת.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם