ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Lattitude

זטא טוק: קוי רוחב     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   באפריל 2002

מדוע ישנה חשיבות לקוי הרוחב? בני האדם מודעים לכך שמי האוקיינוסים בקו המשווה מצטברים יותר משבקטבים, עקב כוח צנטריפוגלי שנגרם ע"י סיבוב כדוה"א סביב עצמו. המים נדחפים החוצה, גורמים לירידה בלחץ שם ביחס ללחץ המים שבקטבים, כך יש יותר מים בקו המשווה כשהאוקיינוסים משווים בין לחצי המים שלהם(הערת מתרגם, כידוע- זרמים עוברים ממקום של לחץ גבוה למקום של לחץ נמוך). כיצד זה משפיע על הצפייה בכוכב X, כשהצפייה נעשית דרך האטמוספירה ולא דרך מי האוקיינוסים? אוויר באטמוספירה, בהיותו קל יותר ממי האוקיינוסים, כמו כן גם מנסה להשוות את הפרשי הלחצים שלו. אזורי לחץ גבוה נדחפים לעבר אזורי לחץ נמוך, והיכן שלפסגות ההרים יש לחץ אוויר נמוך יותר מאשר על הקרקע של כדוה"א, זה שקול מפני כדוה"א, לא ממרכז הגלובוס. הסיבה לכך היא שהאטמוספירה לוקחת את פני הקרקע כנקודה הנמוכה ביותר שלה, היכן שהאוויר אינו יכול לרדת נמוך יותר, במהלך השוואת הלחצים.

בצפייה בכוכב X, בעיקר האור הנפלט מהספקטרום האדום, כולל אור האינפרא-האדום, הכפיפה של האור האדום בין כוכב X לבין הצופה מושפעת מהגורמים הבאים:

אם הצופה מסתכל לעבר האופק בזמן הצפייה, נלכד אור שמתעקם עוד יותר לעבר כדוה"א, ככל שלאור לוקח יותר זמן לחלוף על פני כדוה"א מאשר אם זו היתה תצפית מעל הראש. ככל שהצופה קרוב יותר לצפייה אנכית, מעל הראש, כך יש פחות זמן שלוקח לו לעבור על פני כדוה"א, וכך מתרחשת פחות כפיפה. אם הצופה גם מתבונן מקו המשווה במשך התצפית הזאת, הצופה לוכד אור שחייב לעבור מעל קו המשווה, וכך השפעת הכפיפה נכנסת כאן למשחק שבין אטמוספירה סמיכה מאוד לבין קלה. מדוע זה כך? היכן שמניחים שמהירות האור קבועה, דבר שקשה לקבוע כעובדה, אבל מהירותו משתנה כתלות במה שהאור צריך לעבור דרכו. האיש מודד את האור שעובר דרך מרחב, ומחשב את מהירותו. בחישובים אלו, כל האטה שעשוייה להתרחש בזמן המעבר דרך האטמוספירה אינה משמעותית, הכל הוא אומדן שמבוסס על ניחוש מיומן בכל אופן. אור אדום שעובר דרך אטמוספירה סמיכה- מואט ע"י כוחות משיכה של אלמנטים באטמוספירה וכך, כמו האור האדום שבא מהאופק, לוקח לו יותר זמן להימשך לכדוה"א ע"י כח הכבידה.

לאמור, עבור צופה המסתכל מעמדת תצפית גבוהה על הקרקע, דרומה לעבר אוריון מחצי כדוה"א הצפוני בחורף, קו המשווה חייב להיחשב כאופסט, כוכב X ייראה דרומה יותר וזה לא המקרה. עבור צופה בחצי כדוה"א הדרומי, לא יתרחש כל שינוי. בהבאת הקואורדינטות הגלובליות, אנו מתחשבים בכל חלקי הגלובוס, מביאים קואורדינטות כך שכוכב X יושם תמיד במכשירי התצפית, ולכן כמעט כל הצופים מוצאים מעט אופסט כשהם מגלים את הכוכב.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם