ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Black Water

זטא טוק: מים מלוכלכים     

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 30 במרץ 2002.

לאחרונה, דיווחים על מים מלוכלכים במפרץ מקסיקו רעשו בכותרות, מבלי כל הסבר. מה גורם לכך, שהמים לא נקיים מספיק בשביל צלילת סקובה? במשך השנים האחרונות שחלפו האדם נהיה מודע לכך שדגי האוקיינוס נודדים צפונה, ביחד עם המים החמים יותר, ודפוס הזרמים משתנה ברחבי העולם. אבל שינוי כמו המים המלוכלכים הוא אינו עקב שינויים בזרמים, אלא בגלל פתחים חדשים שנפתחים לאורך השברים הגיאולוגיים שמתחת לאזור הקריביים. כמו שאמרנו, הקריביים ומרכז אמריקה ייחרבו במהלך השינוי, מפני שהלוחות בתנועה ומתרסקות אחת אל תוך השנייה, ועוד לפני זה כאשר מתרחשים התמתחויות, קרעים ודחיסות. הפעילות הזאת לא לגמרי מתרחשת במשך שעת השינוי, או השבוע של עצירת הסיבוב, מפני שהלחץ על קרום כדוה"א הוא גלוי לעין אפילו עכשיו. פעילות הולכת וגוברת של רעידות אדמה, פעילות וולקנית, וסימנים שנמצאים בדיוק בקרום מעידים על כך בבירור שיתרחשו שינויים דרמטיים, אם אתם קוראים את הסימנים. יש יותר מאשר רק לבה רותחת שמבצבצת למעלה בסדקים העמוקים, היות שרוב קוי השבר נשקעים ולא נותנים ללבה הרותחת גישה אל פני הקרקע. לכלוך, ולא סלע מוצק, עלול להיות לכוד בין שכבות, וכאשר שבר גיאולוגי קורע את הקרקע לחלקים- הלכלוך הזה ישתחרר אל המים שמעל. כך, זאת תופעה שעשויה לחזור על עצמה במקום אחר מסביב לעולם, כשהשינוי מגיע, במקום שבו לכלוך שכזה או הריסות לכודים בין שכבות סלע בהווה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם