ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Pre-Existing

זטא טוק: הקיים מראש     

בזמן שעת השינוי, קרום כדוה"א מגיע למיקום החדש שלו, עם הקטבים הקודמים הנמצאים עתה תחת השמש המשוונית והאטלנטי המתרחב והפאסיפי המתקצר, בסדרה של שלבים, כמה מהם קורים במהירות, כמה באיטיות, אבל כולם במהלך של שעה בקירוב.

נקודות לחץ
היחסים הנוכחיים של לוחות הקרום של כדוה"א אחד לשני מראים לא רק תנועה מן העבר אלא גם הכנה מראש של הזירה לקראת השינוי המתקרב. האטלנטי ללא ספק נמתח ונקרע בעבר, עם קוי חוף בשני הצדדים של האטלנטי הנסחבים למטה כך ששרידי היערות יכולים להיראות מתחת למים במרחק מה מהחוף המזרחי של צפון אמריקה, וכבישים הקבורים תחת הגלים ליד ברמודה, ובאופן דומה מגשי קרקע מערבה לאיים הבריטיים. הבקע האטלנטי, הרץ במרחק המלא של האטלנטי בין הקטבים הנוכחיים, מראה קריעות אחרונות, ובאפריקה הקרעים מפרידים באופן הולך וגובר את אדמות ערב מהיבשה לגמרי כבר מראים מעט לחץ. באופן דומה, לאורך שולי הפאסיפי, לוחות נדחפים תחת יבשות אמריקה, ויוצרים מצוקה באינדונזיה מפני שדחיסת הפאסיפי כבר נמצאת בתהליך משינויי הקוטביות הקודמים ולוחות סאב-דקטיות נוטות להמשיך במומנטום הזה. הרי ההימאליה, שהוסעו גבוה מקרקעית הים החומרית בעבר, גם מראים נקודה של דרמה, כבר מתוסרט להודו ולאוסטרליה ע"י דרמות מן העבר שמיקמו את הלוחות האלו כך.
 
ההתמתחות האטלנטית
אנחנו הזכרנו כי במשך השבוע של הפסקת הסיבוב, האטלנטי יחווה התמתחות. זה עקב הבקע האטלנטי הנאחז בחוזקה ע"י התקרבותו של הכוכב השנים-עשר, מפני שבמגמה הקרומית יש לאחרונה, עזה, ושל תכני עפרת ברזל גבוהה, וכך מתחבר באופן מגנטי למגנט הענקי, הכוכב השנים-עשר, שמתקרב מהדרום ומהצד שפונה לשמש על כדוה"א. כדוה"א מפסיק בסיבובו, עקב הקרום הנאחז, אבל הליבה הנוזלית ממשיכה מעט במומנטום שלו, כך יוצרת משיכה ממשיכה לעבר המזרח של הקרום, היוצר את ההתמתחות. במידה מסוימת, זה מתרחש היום, זה מדוע הקרעים האפריקניים מראים לחץ. במשך השבוע של הפסקת הסיבוב, בכל אופן, זה קיצוני, כך שהבקע האטלנטי תחת עומס מתיחה רב וקוי החוף מורדים לאורך שני הצדדים של האטלנטי. אירופה ואפריקה כל הזמן נמשכות כלפי מזרח, ע"י הליבה המסתובבת. כך, כדוה"א נאנח ביגונו, במשך השבוע הזה.
 
הדחיסה הפאסיפית
מאותה סיבה, היבשות האירופית והאפריקנית נדחפות כלפי מזרח ע"י הליבה המסתובבת, נקודות לחץ אלו מסביב לפאסיפי חוות סימנים מתעצמים של לחץ במשך השבוע של הפסקת הסיבוב. רעידות לאורך כל החוף המערבי של אמריקה גוברות, ופעילות וולקנית ביפן ובאינדונזיה נעשית קיצונית. הודו מגיפה תריסים, מטלטלת תחת ההימאליה בקילוחים חזקים, יוצרים פאניקה כבירה בקרב אנשיה שכבר פוחדים מהגרוע מכל עם הערב בארוך שהם חווים. נחשולים הרסניים עדיין אינם מהווים בעייה, מפני שהמים שבאופן נורמלי נאגרים מסביב לקו המשווה משווים מסביב לגלובוס, יותר מים בקטבים ופחות מים באיזורים המשוונים. אף על פי כן, הדרמה שעומדת להתרחש מתוסרטת באופן ברור, לפי הצורה של הקרקע הפנגיאנית של כדוה"א וההתפוררות שלה, והכלל שבמשך כל תנועה של הקרום גושי הקרקע יהיו נוטים לחפש את ההשוואה שלהם, בדיוק כמו מים המבקשים את המפלס שלהם, כך שקרקע גבוהה ונמוכה תהיה מופצת באופן יותר שווה מסביב לגלובוס לאחר שינוי מאשר לפניו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם