ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Moon Halos

זטא טוק: מעגלי זיו סביב הירח     

אנחנו ציינו כי בזמן המעבר, רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש יגברו, כמו כן גם חריגות באקלים. יש עדויות לכל זה וניתן לרשום אותן, כך שהגידול בתופעות טבע אלו הינו גלוי לעין. בנוסף, הבהרנו מוקדם לכל הפחות ב-1995 כי הקיצוניות באקלים תבוא לידי ביטוי בבצורות ושטפונות, כזה שזה יביא לשלג בקיץ ואביב מוקדם שיתרחש באמצע החורף. זה הפך לדבר כזה שגרתי כך שלא נשמעות לגבי כך כל הערות. מטאורים ירוקים, גידול בכדורי אש בשמיים כשהמטאורים נופלים, רעמים והבזקים, עקב מי ים מורמים ופיצוצי גז מתאין, גם הולכים וגברים במספר הדיווחים עליהם. כל אלה עדויות שכדוה"א מגיב להגעתו של הכוכב, ע"י התערבלות מוגברת בגרעין כדוה"א, והפסולת במערכת השמש החיצונית שעפה בתנועה שהולכת וגברה פנימה לעבר מערכת השמש.

לאילו השפעות אחרות, שעדיין לא העירו אודותיהן, אבל מתרחשות או עומדות להתרחש, ניתן לצפות? בתחילת 2002, יהיה ניתן להבחין בהילה ברורה סביב הירח, וזה קשור ישירות לאפר הגובר באטמוספירה. כמו שנכתב כיאות ב- Troubled Times, יש כרגע את המספר הגדול ביותר של הרי געש פעילים שהיה אי פעם בתולדות המין האנושי. זה לא רק משפיע באזור מקומי, כמו אפר, אפר דק, זה מתפזר למעלה ומתפשט בכל העולם. לאחר השינוי הקוטבי, האפר הזה ייצור שקיעות וזריחות מרהיבות, הרבה מעבר למה שהאנושות משערת כיום. שמיים כתומים יהפכו כמעט לנורמה, כך שילדים שיוולדו במהלך אותה תקופה יהיו המומים כמה עשורים לאחר מכן כשהשמיים יהפכו לכחולים. אבל בגלל שהשינוי הולך ומתקרב, הילות שכאלו, המקיפות את הירח, תהפכנה לדבר שגרתי, אורות בוהקים ואפילו הפרעות נוספות שתסחנה את הדעת של האנושות המוטרדת.

הערה: החלק שלמטה צורף בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 3 באוגוסט 2002.

אנחנו מעירים בנוגע לחולי ההולך וגובר, חיידקים נודדים, חיות בר ודגים הנעשים חולים, וזאת ההוכחה הביולוגית של שינויים בכדוה"א. ישנם גם שינויים אטמוספיריים, כמו ההילה המקיפה את הירח שהוזכרה לפני מספר חודשים, וכמובן שינויי האקלים שאותם האנושות לא מסוגלת להסביר או לחזות. מה גרם להופעת הכתמים הגדולים והשחורים בעור ברחובות ניו-ג'רסי? זיהום באטמוספירה, לא התרחקות כמו לשעבר, ריחוף, בגובה נמוך, יצירת מגע עם כימיקלים אחרים, סוג של היפוך קפוא. במילים אחרות, מזג האוויר!

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם