ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Magnetic Grip

זטא טוק: אחיזה מגנטית     
הערה: כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

ההסבר להאטת הסיבוב, המסתיימת בסיבוב שנעצר במשך השבוע הקודם לשינוי, הוא שכוכב X אוחז בחוזקה את הבקע האטלנטי באופן מגנטי, כך שכדוה"א לא עובר על פני האחיזה הזאת. כיצד הסיבוב המואט הזה אפשרי ממרחק, היכן שכוכב X כמעט ולא חלף בתחילת 2002 על פני נקודת האמצע היכן שהוא משתהה לפני עשיית המעבר שלו? כמה תשעת מרחקי שמש-פלוטו היכן שהוא מבלה את רוב זמנו זה בערך היכן שהוא צף היום, עם זאת ההאטה החלה. התשובה היא שהשדה המגנטי רחב בתחום, גדול הרבה יותר ממה שהאנושות יכולה לדמיין כשהיא מתארת את השדות המגנטיים של כוכבי לכת או של השמש. הם מתוארים בקביעות ככמעט שלא מגיעים מאחורי הכוכב או השמש, כשהשפעת השמש מגיעה להיכן שכוכב X צף בין שתי נקודות המוקד שלו, ומעבר. במהלך דיון ב- sci.astro על השפעת השמש במערכת השמש, פורט כי אפילו פלוטו נמצא בתוך אחיזת השמש. היכן שכוכבי הלכת הגזיים צדק ושבתאי נמצאים בניגוד לאוריינטציה המגנטית של השמש, זה מפני שהם שופכים חלקיקים מצפון לדרום, ואין להם שדה לעצמם. כך, בהיותו תחת השדה של השמש, כוכב X אכן משפיע על כדוה"א, אפילו ממרחק זה.

זכרו, אנחנו מדברים על שינוי שנהייה בולט מפני שהוא משנה את האיזון. כך, התקרבות כוכב X שינתה את האיזון המגנטי של כדוה"א, כך שמתרחשות מעט שניות של האטה, כל שנה, אפילו עכשיו. בסיכומם של דברים, לא כ"כ הרבה, אבל התהליך יתארך לדקות, ואז שעות, ואז ימים כשהשינוי מתקרב, ולבסוף, יסתיים בעצירה תוך יום אחד, שבוע לפני השינוי. מסלול ההקפה של כדוה"א סביב השמש וסיבוב כדוה"א כמסתובבים בתוך יום אחד הינם בלעדיים. מסלול ההקפה הוא עניין של להיות נמשך בכללותו לכאן או שם בסביבה, כך שכדוה"א מתחיל לנוע וחייב להקיף את השמש מאחר וכניסה ישירה אל תוך השמש נחסמת ע"י כוח הדחייה. סיבוב כמו ביומיום מונע ע"י הגלעין, שנע בעוד שחלקים ממנו רוצים לזוז קדימה או הרחק מכאן או משם, וממשיך מפני שגלעין כדוה"א מוצא את עצמו במקום שהוא רוצה לברוח ממנו רק יום לפני! בהיותו נוזל, הגלעין יכול לזוז, ולעבור את מטרותיו. כך, המסלול סביב השמש מתקדם במשך השבוע של הפסקת הסיבוב. קצב ההאטה יכול להיחשב כמכפיל את עצמו, או פרבולי, כך שבמשך שנת 2002 זה רק יסתיים תוך דקות, אבל בשנת 2003 ישתנה במשך חודשים שייעשו לשעות ולימים. בזמן הזה, בכל אופן, יתרחשו כ"כ הרבה אירועים בעולם, שרוב בני האדם יחשבו כי זאת הדאגה האחרונה שלהם, ובקושי ישימו לב לכך.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם