ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Red Light

זטא טוק: אור אדום     
הערה: נכתב ב- 19 בינואר 2002 בשביל דיוני הפורום sci.astro . כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

כמו אלקטרונים שאינם חלקיק אחד, אלא מורכבים מכ- 387 חלקיקים, כך גם האור אינו מורכב מחלקיק יחיד, מאות חלקיקים מעורבים באותה תופעה שנקראת אור. זה ברור לאדם, שאור מתפרק לצבעי הקשת, בנוסף לעובדה שהמדענים מתארים את התנהגות האור האדום כמשתנה, דבר שאינם משייכים לצבעים האחרים שבספקטרום. כיצד זה משפיע על הצפייה בכוכב X, שפולט אור שבעיקרו הוא מהאדום שבספקטרום, בגלל ענן של אבק אדום מסביבו, אם כי כל אור שבורח מהכוכב חייב לעבור. אור אדום, והאור שקרוב בספקטרום לאור האדום, מוטה יותר בקלות מאשר החלקיקים האחרים שבקבוצת האור. זה יכול להיקבע נחרצות ע"י האדם הפשוט אם הוא משווה את השמש הזורחת והשוקעת לשאר עצמים שהוא רואה בשמיים.

עוצמת השמש הזורחת והשוקעת היא רבה מאוד, בהשוואה להופעתה בחצות היום. זה עקב קרני האור, שמתכופפות ולא בורחות הצידה, שמתכופפות בחזרה ע"י שכבת האטמוספירה כך שהן נלכדות בעין של הצופים כאילו שהן באות משמש כתומה וגדולה. האם קרניים אלו לא מתכופפות באופן הזה בחצות היום? הן כן, אבל ישנם כמה גורמים שעושים את התופעה לגלויה בשחר ובשעת בין הערביים.

  1. הזוית שבין הצופה לבין השמש בשחר ובבין הערביים היא כך שיותר אוויר עובר, ובכך נעשית יותר התכופפות של קרני ספקטרום אדום. התחרות מצד קרני אור אחרות מצטמצמת כך שקרני הספקטרום האדום הן אלו ששולטות, וכך העין קולטת אותם במידת מה, מאריכה אותן ומחליפה אותן עם תמונה אחרת. בחצות היום, כשהשמש נמצאת מעל הראש, אור ספקטרום אדום מהשמש נכפף הצידה כך שכל מגע עם עינו של הצופה יוצרת תחושה כאילו האור בא מעצם נוסף, לא מהשמש, וכך מתעלמים מזה.

לפיכך, כשצופים בכוכב X, במיוחד מתי שהוא עמום וקטן עקב ריחוקו, הצפייה הכי טובה היא מתי שהנקודה בשמיים נמצאת באופק, ולא מעל הראש. כמו השמש הזורחת או השוקעת, הנותנת לאור הספקטרום האדום לעבור בזוית דרך האטמוספירה, כך מעבר דרך יותר אויר באטמוספירה גורם לכוכב X להיראות גדול יותר, גם. קרני אור בספקטרום האדום שנשברות הצידה בהגיעתן לכדוה"א נשברות בחזרה, ולפיכך זה נראה שהן באות מהצד של כוכב X, אשלייה שגורמת לו להיראות גדול יותר. צפייה בכוכב X ממרחק גם מושפעת מאור אדום שמתכופף ע"י גורמים אחרים שבמערכת השמש. אנחנו מביאים קואורדינטות שתאפשרנה לצופים לאתר את הכוכב האדום הזה בצורה הטובה ביותר, כשזה גם תלוי ב:

העצה לאלה שרוצים להציץ בכוכב היא להתבונן מסביב לנקודה הנתונה, ולסנן רק בשביל קרני אור מהאדום של הספקטרום, באינפרא-אדום בררני, ולהשוות את מה שהם רואים לטבלאות הכוכבים הממוסדות המתפרסמות. הנתונים שבקוארדינטות, RA ו- Dec, מספיק מדויקים כך שהתרגול הזה יביא עימו הצלחה, וייתן קואורדינטות מקצועיות לצופה זה או אחר, ליום זה או אחר, ולא ישפר את המאמץ הזה מפני שהרבה גורמים אחרים נוטלים כאן חלק. כך, אנחנו נפסיק את המעשה של הבאת קואורדינטות מיוחדות מתאריך זה והלאה, מפני שמספר הציבור הצופה הולך לגדול יותר ויותר במשך 2002 ובקשות אלו תצפנה את ננסי, שכבר מותשת בלאו הכי. עקבו אחר הקוים המנחים הניתנים, והשקיעו את מאמציכם לפיהם, במקום לדרוש דרישות מננסי.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם