ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Coordinates

זטא טוק: הקואורדינטות     

הערה: נכתב בזמן שיחת Live ZetaTalk IRC   ב- 8 בדצמבר 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

הסברנו שכוכב X הוא בעיקר נמצא על קו ישר שמגמתו פנימה. ההופעה של מעלה-מטה מופיעה קמעה בנתיב שלו, כשבמהלך התנועה הזאת הוא יכול לנוע מעט למעלה או למטה, בעוד שאינו מפריע לתנועה העיקרית שלו, קדימה. זה דומה למכונית על הכביש המהיר, אשר יכולה לזוז מעט לצדדים כדי לעקוף מכונית נוספת או כדי לא לדרוס בע"ח שעל הכביש, בעודה נעה כמעט אך ורק קדימה. המבט מלפנים, לעומת המבט מהצד, שונה ומטעה. בכל אופן, ישנו סיבות נוספות לשינוי הקואורדינטות שלנו, לעיתים מדי שבוע בשבוע. כוכב X נצפה מפני כדוה"א, ומכייון זה האור מתוך הכוכב, ירחיו והערפילית שלו חייבים לנוע קדימה לעבר כדוה"א ולהיתקל במכשולים רבים. מהי מעט התמודדות של האדם הפשוט שיודע אילו חלקיקי אור מוסטים. הם מודעים לכך שכפות הרגליים שלהם נראות כעקורות מהרגליים כשהם עומדים במים ומביטים למטה, אבל תופעה זאת לא מתפרשת כצפייה בשמיים כי המנהיגות שלהם בקהילה המדעית עושה מעט כדי לחנך אותם או לעזור להם. אם מים יכולים להטות קרני אור באופן הנ"ל, מה אתם חושבים יכול להיות לאטמוספירה או לרוח סולרית או לכל השפעה של כוכבים אחרים במערכת?

אנו מחשבים את ההשפעות האלו, ומוצאים סט של קואורדינטות לכל יום נתון שיאפשר לצופה להוט לחפש בחוץ ולמצוא את המפלצת הזאת, מכל חלק על פני הגלובוס. אנו כוללים בסט את הקרקע הנפוצה כך שכל נקודת מבט מהגלובוס לא תהיה כ"כ רחוקה מהקואורדינטות. לכן איפוא, מכל נקודת תצפית נתונה, הקואורדינטות לרוב לא תהיינה נכונות, אבל תהיינה קרובות לכך. זה מדוע אנחנו מסתכלים מסביב לנקודה. עבור המומחה, הרגיל לאור כוכב שנכנס לאטמוספירה בעוצמה שכזאת, שאפילו מתי שרוב קרני האור מוסטות, יש כמה שמגיעות ישירות לטלסקופ, זה רעיון זר. בכל אופן, אור ספקטרום אדום מתכופף יותר בקלות, וזו הסיבה לכך שהשקיעות שלכם הן בצבע כתום מבהיק. כמו שהסברנו, אלו הן קרניים עקומות, לא ניתנות לראייה במשך היום, כשהן מוארכות ע"י קרניים אחרות, אבל כן ניתנות לראייה כאשר הן מקבלות הופעה יחידית בזירה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם