ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Mountain Ranges

זטא טוק: רכסי הרים     

בניית הרים במשך השינוי הנוכחי המתקרב תהיה בפרופורציה לדחיסה שכל רכס נתון מסווג בה. אותם אזורים בעולם היכן שבניית הרים כבר התרחשה בעבר הינם ברורים, מפני שסלע תלול מאוד נשבר למצוקים או שהוא בולט כלפי השמיים כמו טיל או סלעים מפלצתיים שהם בערבובייה. הסלע טרי, לא נפגע במזג האויר ולא נשבר, ולעיתים קרובות מכוסה ע"י עצים או צמחייה, אדמה הנוצרת מן האבק ששוכן שם. לעיתים קרובות אלה נקראים רכסי הרים חדשים או ישנים, כדי להבדיל ביניהם. מדוע שרכס חדש יהפוך לרכס ישן, וכיצד מידע זה עשוי לעזור לאלו שמחפשים מקומות בטוחים בזמן השינוי הקרוב?

בשלב מסויים בתולדות כדוה"א, גוש הקרקע היה כולו בקבוצה אחת, כדוה"א נפצע בפציעה עמוקה היכן שנמצא הפאסיפי כיום, כך שהוא נעשה כנוטה לצד אחד. מים נקוו במקומות הנמוכים, מותירים את כל הקרקע בצד אחד. שינויים קוטביים חוזרים ונשנים טלטלו את גוש הקרקע הזה הנה והנה עד שנקודות חלשות נקרעו והסחיפה היבשתית, או הקרע כפי שאנו מעדיפים לכנות זאת, החל. קרקע מאוד ישנה מראה פחות סימנים של בניית הרים ויותר סימנים של שטחי מישור בוציים קשוחים, אבל בינתיים, כשהלוחות נפרדו, לבה מתקשחת פנימה ביניהם, ואז דחיפה אחד כלפי השני במשך שינויים קוטביים זמינים אחרים, החלה בניית הרים.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם