ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Warning

זטא טוק: אזהרה     

הפולקלור ניצב במדריך למה שניתן לחזות שיקרה במשך השעות המקדימות את השינוי, ובזמן השינוי עצמו. כמובן, פולקלור מעביר הלאה מידע רק מניצולים, לא מאלו שמתו במשך רגעים אלו. הזנב של הכוכב השנים-עשר זורם החוצה מהשמש, נדחף לשם ע"י הרוח הסולרית. כך, הוא לא שוטף את כדוה"א עד שהכוכב השנים-עשר מתמקם בין כדוה"א לבין השמש, רגע קצר בזמן. בזמן יציאת מצרים, נכתב כי משה היה מסוגל להפוך את המים של הנילוס לאדומים, עם המטה שלו. כמובן, זה היה האבק האדום מהזנב שעשה זאת, אבל מוזהר שהזמן פועל נגדם, משה הרוויח תועלת רבה. כך, כל אחד יכול לראות מהפולקלור שאבק הזנב היה בתוקף לפחות מספר שעות לפני השינוי. האבק האדום ניכר יותר כשהוא במים, המשקפים את האור כך שניתן לראות בבהירות את הצביעה. בכל אופן, כל בגד לבן יכול לתת עדות לכך. הפולקלור מדווח על נהרות אדומים (הערת מתרגם, נהר הנילוס במכת הדם, למשל) וכיוצא בזה, מה שהיה למעשה התוצאה הדרמטית של אבק שחוצמזה נופל בין אבנים או שננשב אל תוך סדקים, מבלי שניתן להבחין בו.

סחיפת הזנב כולל בראשונה את האבק האדום, שלרוב מסתבר על הדעת כענן מסביב לזנב, ואז חצץ כבד יותר, ואז הסלעים לבסוף. החצץ מוגדר בפולקלור בתור אבני ברד, היכולים לפגוע בבתים, בבע"ח ובבני אדם בדומה להילכדותם תחת מבול שכזה. מפני סלעים לא ניתן להתגונן, אבל הם נדירים. כמו מטאור הנופל מן השמיים, אם אחד ייפול עליך, ההתאנשות הבאה שלך קרובה! כך, איבוק עם אבק אדום צריך להילקח בחשבון בתור אזהרה שיש לתפוס מחסה, תחת מבני גגות של מתכת או של עשבה, מוגנים מהרוח. השינוי לא יכול להתרחש יותר מאשר כמה שעות הלאה. האיבוק עם האבק האדום יתרחש פחות מיממה, וקרוב לוודאי שפחות מחצי יממה. זה תלוי במספר גורמים, כולל הגורם של עד כמה טוב נופל האבק דרך האטמוספירה כדי ליפול על הקרקע היכן שימתינו בתשומת לב לעדות המאוד ראשונה הזאת וכך תתוצפת. במקום אחד, הסימן הראשון של האבק עשוי להיות 18שעות לפני השינוי, וכולם ירוצו בפאניקה למקלטים. במקום נוסף, האבק עשוי שלא להיראות עד שהוא נעשה כבד, אולי 6 שעות לפני השינוי, זמן טוב לפנות למקלטים בכל אופן.

סחיפת הזנב תמשיך אז מאבק אדום לאבני ברד ממש לפני השינוי. כך, הציבור כמעט שלא יבחין בהיעדר של אבק אדום, שלא הפסיק, אבל נעקר ממקומו ע"י שברי ופסולת חלל טרדניים יותר. כשאבני הברד ייפלו, מעט אנשים יבחינו באבק, אבל הם ירוצו לחפש מחסה. בדיוק כך, שהם כבר נמצאים בתוך השינוי! אבני הברד נסחבים בתוך הזנב, נשמכים ע"י כוח כבידה לכוכב השנים-עשר, אבל אם הם קרובים לכוכב הם ייסחפו הרחק במשך מסעותיו. כך, אבני הברד הם כנוסעים רגעיים, בניגוד לאבק שיש לו סיבה מגנטית בשל הצטרפותו, או הסלעים שהם כמו ירחים קטנים ויש להם אינטראקציה כבידתית מתמשכת. כך, גג נורמלי יגן מפני אבני הברד, שיהיו כמו הברד שחווים בזמן סופות רוח פראיות, כשברד הקרח ניתך ארצה והורס יבולים.

במשך השבוע של הפסקת הסיבוב, החימום והקירור הרגילים שמתרחשים בזמן הסיבוב יופסקו. זה אומר שהצד של כדוה"א שבו יחול היום יתחמם מבלי להתקרר, ובאופן דומה לכך- הצד שבו יחול הלילה יתקרר מבלי שיתחמם תחת קרני השמש ביום שלמחרת. לאן זה מוביל, בתוך שבוע? האם צד אחד של כדוה"א יתבשל, בעוד שהאחר יקפא? הפולקלור, כמו כן, מספר לאנושות שמצב שכזה לא מתרחש לעולם, מפני שישנם שורדים, והשורדים הללו אינם מעבירים בעיות שכאלו. למעשה, עקב הסתובבות האטמוספירה, אויר חם עולה ואויר קר יורד, כמו תמיד, ישנה תמורה של חום וקור, אפילו בלי סיבוב של כדוה"א. כך, אלו שבצד של היום יהיו נתונים תחת חום כמו ביום חם מאוד של הקיץ, אבל לא גרוע יותר, ואלו שבצד הלילי יתכסו בשמיכות וידליקו את האח או שיפעילו מיזוג חימום, כמו בחורף, אבל לא יותר גרוע מכך.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם