ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Not a Star

זטא טוק: זה לא כוכב     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

כוכבים בשום מקום לא באותו גודל ובמרחק שהם מכדוה"א, כפי שהם מופיעים במכשירי התצפית שלכם או בעיניכם, כשאתם מתבוננים השמיימה בלילה בהיר. מה שאתם רואים זה אור שהולך ופוחת, ממרכז בהיר ביותר, לפריפריות. אם לכוכב זה יש אור אחיד, אתם תראו מעט מאוד כוכבים. מדוע זה כך? זה מפני שהאור הנקלט בעין שלכם או במכשירי הראייה הוא בגלל העוצמה הקיצונית שבלב מרכז הכוכב. בדיונים על כמה פיקסלים צריך להניח בשביל נקודת-מקור, כוכב X או כוכב אחר בזמן תצפית, התברר כי כוכב תמיד לוקח יותר מפיסקל אחד עם אור, בעוד שזה תלוי יותר עד כמה העין או מכשיר הראייה יכולים להקיף את המעגל, ולא בנקודת-המקור עצמה. אם נצמצם אזור ראייה זה לכדי הכוכב עצמו, מבלי לכלול את האור המתפזר, הרי שזה יקטן לכדי אינסוף מאשר פיקסל אחד. כך גם לגבי עוצמת האור של כוכבים שאפילו במרחק שלהם, הם מציפים את האזור הנצפה באור מתפזר שעדיין חזק בעוצמתו. השוואה של זה עם האור המתפזר מכוכב ננס חום, שבוער בתוכו, זה כמו להשוות את הזוהר של גחלילית בשיחים הסמוכים לקרן לייזר המכוונת לעיניך. ואם עדיין נשארה לך עין, אתה כבר תדע את ההבדל. זה הכל עניין של עוצמה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם