ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Calendars and Clocks

זטא טוק: לוחות שנה ושעונים     

לאחר שינוי קוטבי, מספר דברים משתנים, הופכים בכך את פיסות הזמן של העבר ואת לוחות השנה לחסרי תועלת למעשה. - הקטבים הגיאוגרפיים משתנים, קצב הסיבוב עשוי להשתנות, והקטבים המגנטיים משתנים. זה כבר התרחש, כמו שפלאטו תיעד, שהסיבוב של כדוה"א משנה כיוון ונע ממערב למזרח, בין שינויי קוטביות. כל המונים הישנים מופסקים, כמובן, מתי שסיבוב כדוה"א עוצר לפני השינוי. כשהסיבוב מתחיל מחדש לאחר המעבר של כוכב X, מספר משתנים חדשים נכנסים לתמונה. השורדים ימצאו את עצמם באקלים חדש, חם יותר או קר יותר, לח יותר או יבש יותר, עם הצמחייה במקום נאבקת ונעה בפראות. השמש שוקעת וזורחת במקום מוזר. העננים קרובים יותר לקרקע, מורידים גשם קל שלעיתים קרובות נראה כבלתי פוסק, אז התבוננות בכוכבים היא קשה ולרוב אינה הדאגה הבולטת של ניצולים רעבים.

ברבות הזמנים, מספר עשורים לאחר מכן, כשהשמיים בהירים וקרני השמש חוזרות מחזירות צמחייה אכילה ובשר חי שנהרג בשביל ארוחת ערב, מצבי הביניים הישנים של שמירת הזמן ע"י הכוכבים נאבדים לעיתים קרובות. שינויים קוטביים גורמים לפציעות, והיעדר בתזונה הינו קשה למבוגרים. הצעירים והרעבים, במיוחד אלו שנולדים לאחר שינוי שהם בעלי מעט הערכה לידע שנסחב ע"י אלו מהזמן המוקדם יותר, מסרבים לתת אוכל לאנשים זקנים שנראים מבולבלים לכאורה שמדברים על זמנים ישנים שכבר עברו. הידע נאבד, ציביליזציות ננטשות בשביל צרכים יותר מידיים, ואפילו הצורך בפיסות זמן ולוחות שנה הוא הדאגה האחרונה של כל אחד. אם השתלה אינה נעשית, או שמינויים אינם נעשים, אז קו המחשבה היחידי של מישהו המשוטט בשביל מקור טוב יותר של מזון הוא- מדוע פיסות זמן ולוחות שנה חשובים בכלל?

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם