ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Asteroid Traffic

זטא טוק: התנועה של האסטרואיד     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

מה קורה אחרי רעידת אדמה ראשית? רעידות משניות, וכמה מהן לא מתונות. האם אתם יכולים לדמיין לעצמכם את החיים שיהיו כאן אחרי שינוי קוטבי חריף ופתאומי, כשסדקי האוקיינוס יתבקעו לחלקים לשטח נרחב כך שאוקיינוסי העולם ירדו במפלס המים בכ-16 עד 20 רגלים, בכל רחבי העולם? מה גורם לרעידות-שאחרי להתרחש, שאותן אנו עדיין מרגישים מהשינוי הקוטבי האחרון? אחרי שינוי קוטבי, הלוחות הטקטוניים נחים, אבל יש עדיין אי-התאמה היכן שהלחץ קבוע כנגד נקודה זו או אחרת, לוח אחד לוחץ על משנהו, או לוחץ כדי לנוע בכיוון מסוים. הם חסרי מנוחה במצב זה, יש להם דרך ארוכה עד לשקט. הם מוחזקים ביחד ע"י חיכוך לכל אורך שפות הלוחות, או היכן שהלוחות שוכבים אחד על גבי השני. כמו שכל מהנדס יאמר לך, גשרים, גורדי שחקים ואותה מכונית חדשה ויקרה שרכשת לא יתקיימו במשך זמן כה רב. יש שחיקה, קריעה, סדקים עקב לחצים, שינויים כימיים של המבנים התומכים בחלוף הזמן, ולבסוף- שבירה! כאשר מתרחשת שבירה, או רעידת אדמה, הלוחות נעים למיקום חדש, והתהליך מתחיל שוב מחדש.

מאחורי הרעידות-שאחרי, יש את האפקט המכונה "אסטרואידים הקרובים לכדוה"א", הנמשכים לעבר סביבת כדוה"א ע"י מעבר קרוב של כוכב X, היכן שהם עוקבים אחרי הכוכב, בעודו מגיע דרך חגורת האסטרואיד ואז נדחף אל תוך מעין מסלול הקפה שכולל את כדוה"א. עצמים, כפי שהם נראים מכדוה"א, הם יחסיים בגודל שלהם, כך שמאדים המרוחק יכול להיראות זעיר, אבל אסטרואיד קרוב יכול להיראות מאיים במימדיו. מטאורים מתוארים ככוכבים נופלים, או כעצמים בוערים החולפים לרוחב השמיים בדרכם לנפילה עמומה על הקרקע, איפהשהו. לא נמצאת עדות בתיעוד האנושי האחרון אודות מאורע של נפילת עצמים גדולים שכאלה לעבר כדוה"א, אבל מאורעות שכאלו תועדו לאחר השינוי הקוטבי האחרון, כשווליקובסקי כתב אודות כך. מאחר ורוב שטחו של כדוה"א מכוסה במים, ומקומות רבים אינם מיושבים, כמו מדברים נרחבים או השממות הקפואות של הקטבים, הסבירות שעצם גדול יתרסק ליד אזור מאוכלס ומתורבת הוא קלוש. אם אסון שכזה יתרחש אפילו באזור של מיעוט אוכלוסין, העצם יחסל את כל עדי הראייה שקרובים אליו, וישאיר בחיים רק את אלה שהיו במרחק מה ממנו בתור עדי ראייה.

מעבורות חלל ולווינים, שנבנים ע"י בני אדם, בקביעות בוערים עם כניסתם, כך שחום הנובע מן החיכוך הינו תוצאת התנגדות ללחץ האטמוספרי הגבוה, הוא באופן ברור אחד מהגורמים. ברק מתרחש בזמן של גשמי סופות רעמים ונובע מחיכוך, היכן שהמטען החשמלי בין גושי האוויר משתנה ומתואם. מדוע שברק כזה לא יתרחש במהלך הסתו שבו בא אסטרואיד קטן לכדוה"א? האם חיכוך, חום וכל ההשלכות החשמליות, שבאים כך מהאטמוספירה, אינם נוכחים כמו שהם נוכחים בזמן סופות רעמים? מה זה אותן התנגשויות טקטוניות שמתרחשות כשאסטרואיד קטן לא נשרף כליל, בעודו נופל לכדוה"א? אם רעידת אדמה יכולה להוביל לרעידות משניות, האם זו אינה רעידה? האם הרי געש בקרבת מקום, שנאלצים ללחוץ על הלבה שמתחתיהם, אינם פעילים? רעש חבטה עמום של לוח מוביל ללחץ מיידי מעליו, היכן שנוצרת תגובה מיידית נגד כל הר געש שנאלץ ללחוץ על הלבה ממתחת לאותו לוח. כמו כן, הלחץ על הלוח משנה את הדינמיקה של קצוות הלוח החלשים, כך שרעידה מאותו מקור מתרחשת גם ביחד עם הרעידות-שאחרי.

זה מה שווליקובסקי תיעד, בדיווחים מהימנים מאוד מכמה מאות שנים שלאחר השינוי האחרון. השינוי הקוטבי שיחול בשנת 2003 פחות צפוי לעורר מעברים כאלו של אסטרואידים קטנים, אבל בעוד שלב האדמה ינוע הלאה מבלי להיכנס לתוך טלטלה ישירה, השינוי הקוטבי ישנה את פני כדוה"א באופן קיצוני יותר. בנוסף, הישפכות האוקיינוסים תיצור הצפות גדולות יותר מאשר אלו שהיו בשינוי הקודם. לפיכך, השינוי הקוטבי הנוכחי צפוי להיות בעל רושם עז יותר ולהוביל למוות-בזה-אחר-זה, בשלבים, יותר מאשר השינוי הקודם לו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם