ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Sound the Alarm

זטא טוק: תשמיע אות אזעקה     

איך הציבור הרחב יגיב היא, למעשה, שאלה פחות בוערת מאשר שאלה היפותטית, מפני שהממשלות לא יאמרו לאנשים מה הן עושות. הן תהססנה ותתלבטנה, אך הן לא תדברנה. זה מחובת האנשים, ברשתות כמו האינטרנט, להפיץ את הבשורה. אלה שמבקשים לשמוע, יקשיבו. אלה שלא יכולים להתמודד עם הנושא, יכחישו. אלה שיהיה להם קשה להחליט, בכל אופן, גם לא יקשיבו, אבל ישלימו עם כך. הבה נהיה יותר ספציפיים.

דיבורים על קץ העולם, המילניום ומה שזה אומר, היו כבר במשך מאות שנים. כבר לפחות במשך שתי המאות האחרונות, אנשים חוזים שהקץ עומד להגיע בתאריך זה או אחר. התאריכים באים והולכים. אנשים מורגלים לשיחות שכאלו, ובאופן כללי רק מחייכים כשהם שומעים זאת. לכן, לא משנה עד כמה ההכרזה מושמעת בקול רם או מי מצהיר אותה, הרוב העצום של האנושות יתעלם ממנה. אפילו מתי שהכוכב השנים-עשר ייראה בכל מקום, אנשים יתעלמו מדיבורים שכאלו כשיש עוד זורע בהלה נוסף.

אין הרבה מה שכל אדם יחידי יכול לעשות כדי לשנות את זה. עדיף יותר שרוב מאמציכם יופנו להקמת מקום בשבילכם ושביל החברים שלכם, למשפחה שלכם ולמי שאתם אוהבים. עוד יותר טוב אם תתמסרו לשמירה על הטכנולוגיה של היום, ולהתכונן להאכיל את הקבוצה הקטנה שלכם, כך שמשהו יוכל לשרוד, מאשר לנסות להתסיס את ההמון. אחרת, זמנכם יתבזבז לריק (הערת מתרגם, בהצתה מאוחרת אני מקווה שפעולתי אינה מתבזבזת לריק..).

אנחנו מבהירים לכם, שאפילו אם ממשלות העולם היו מפעילות את אות האזעקה, עוד מהיום, אז האנשים שבהם הן מושלות יידחו בגסות את האמת. איך מישהו מוכיח את טענתו? ע"י הצבעה לעבר שינויים גיאולוגיים? מדענים כבר עושים זאת, מעל מאות השנים ועשורים עד היום, עם מעט השפעה. למעשה, בגלל כל מביאי הבשורות של עובדות בלתי-נעימות, המדענים מושמים ללעג. אלו שיכולים להקשיב, עושים כך, ואלו (שנמצאים ברוב העצום) שמסרבים לעשות כן, יגלו אי-פתיחות. אפילו מתי שהכוכב השנים-עשר ייראה בשמיים, בין אם זה יום ובין אם זה לילה, בני אדם יתייחסו אל זה כאל התרחשות נורמלית. ראו כיצד החלליות שלנו, הנראות בידי המון אנשים, נראות במודע רק אצל מעטים. האחרים פשוט בוחרים שלא לראות.

תהיה תוקפנות, ככל הנראה, מאלה שילמדו מאוחר מדי ששינוי קוטבי ממשמש ובא. אחנו חוזים כי תהיה שמחה, כי שמחה היא לעיתים קרובות צורה של הכחשה כשהמוות קרב. תהיינה מסיבות רבות. יהיו חלק שירוקנו את חשבונות החיסכון שלהם, יוציאו אפילו על קניית או שכירת דירה כדי להסיח את דעתם בתוך המולת השמחה.

מתי שפעולה של אדם יחיד כן יכולה לחולל שינוי היא אחרי השינוי, כשניצולים, זקנים וטף, לא יודעים מה לעשות ולאן ללכת. היכונו לפציעות, פגיעות הלם ויתומים במצבים עלובים. היכונו לאנשים מזדחלים, שיבואו אליכם במצב תת-תזונה, לא מסוגלים לדבר מרוב הזוועות שהם ראו, עם פציעות ללא טיפול ומוגלות. אלה, אתה יכול להתייחס אליהם, והם יגיבו ויקשיבו בקולך.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם