ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Mastodons

זטא טוק: מוסטודונים     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001

המוסטודונים הם זן שנכחד במשך שינויי הקוטב שחלפו, בעיקר מתי שאדמות המרעה, שהם חיפשו בסיביר, נכנסו במהירות לתוך החוג הקוטבי החדש. אבל היכן שהם הגיעו למים וטבעו, ואז מספיק רחוק צפונה, המוסטודונים קפאו במהירות. אם הם לא היו קופאים, הם היו יכולים להיות במעין מצב של ריקבון- אולי העור היה נשמר, אבל האיברים הפנימיים היו הופכים לעיסה. אבל זה לא המקרה, לפי התיעודים האחרונים שלכם אודות הקיפאון שחיות משומרות אלו מציג! אז אם הם קפאו, וקפאו בהתמדה מאז אותו תאריך, אז כיצד ייתכן שיש בתוך הבטן של המוסטודונים עשב ירוק וצמחי נורית צהובה? ריצה מהירה לחוג הארקטי? האם יש מישהו שמניח כי הם אכלו שלג? הם היו אוכלי עשבים! העשבים שלהם זזו במהלך שינויי הקטבים. שרידי המוסטודונים שלא היו מספיק רחוקים בתוך החוג הקוטבי כדי להיקפא לגמרי הם עצמות והשנהב שנקצר מאיי האייבורי במשך אלפי שנים. הגופות נרקבו, אבל השנהב לא. שפע של שנהב, עם שום בשר שיפריע לאותה מלאכת ספנות של שיני השנהב להפוך לדבר מרכזי של ממש. האדמה הקפואה שוקעת כ"כ עמוק, ורק באזורים ממוזגים, הכפור שוקע רק למרחק קטן ולכל היותר כמה רגלים עמוק. יש קרקע, בוץ וחומרים רקובים היכן שהריקבון המשיך עם או בלי חמצן, כמו מה שקורה במעיים שלכם, היכן שגז המתאין מתחולל יום יום.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם