ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Trend Data

זטא טוק: טראנד דאטה     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

כדי להבין מגמות המופיעות במפות שמשקפות את התאריך והשעה של ירח מלא ושל שוויון היום והלילה, תנו את דעתכם על כך שאתם מנתחים מידע של הצי ולא רק את ההתקדמות המעשית של הירח וכדוה"א. הסתכלו על כך מנקודת מבטו של הצי, ובמה שהוא עשה. אכן, הצי לקח עוד כמות קטנה של זמן כדי שכדוה"א המואט יגיע לשוויון של היום והלילה. אותה נקודת סינכרון נעשתה בחצות וכך לא פוברקה בקלות, כך שהיא משקפת את ההאטה הממשית, מבלי להכריז על כך, עד עתה. זהו הקו המגמתי בשביל שיוויון היום והלילה, ע"י לקיחת זמן נוסף כדי להגיע, וזה יותר ברור מפני שיש לזה רק גורם אחד שמתחשבים בו, מסלול כדוה"א מסביב לשמש. שיוויון היום והלילה מחושב ע"י הצי, ולמעשה נמדד רק כל 4 שנים (בהתאם לסינכרון שנה מעוברת). זה בגלל שבמשך 4 השנים שלוקח לו כדי לסיים מחזור אחד של שנה מעוברת, שוויון היום והלילה לכל הגדרה הוא בכל הגלובוס, קרוב לוודאי רבע סיבוב כל סיבוב או כך כל שנה עבור שוויון יום ולילה של סתו או אביב נתונים. מדוע הם אינם מבצעים מדידה ממשית מפני שזה מסביב לגלובוס? מפני שרוב השוויון של היום והלילה, וזה אולי החלק הטוב שבכך, חל מעל האוקיינוס. כדי למדוד את הרגע המדויק, שלוקח לשמש להפוך את שוויון היום והלילה, נדרשת יותר יציבות ממה שיכולה להעניק ספינה. טלטלה של גלים, והספינה בטוח בקואורדינטות המדוייקות שבהן חייבים להשתמש במערכות הכוונה. לכן הם מסתמכים על שיוויון היום והלילה המחושב ל-3 מתוך 4 שנים. אבל אז הם אכן מודדים את השוויון ממיקום יבשתי פיזי קבוע, כל 4 שנים, וזה מה שמאחר להגיע (בנקודה פיזיקלית זאת!).

הירח המלא פועל באופן שונה, מפני שישנם שני גורמים שיש להתחשב בהם, מסלול הירח סביב כדוה"א וכן גם סיבוב כדוה"א, וכך זה יותר משתנה ופחות קל לציבור הכללי כדי לעקוב אחר ירחים מלאים. הזכרנו שכדי לקבוע מראש את המידע כדי לעשות את האטת כדוה"א לדבר פחות ברור, הצי קיצר את תקופות הירח המלא במפות הנתונים שלהם, וזה החל זמן קצר לאחר קיומו המאושר של כוכב X בשנת 1983. הקביעה הזאת מראש נעשתה כך שלכדוה"א המואט ייקח ימים מעטים יותר בין ירחים מלאים, במפות של הצי, כך שההאטה הממשית הסופית של כדוה"א תתאים למפות שלו במשך זמן גדול יותר של סקרנות ושל בדיקה מדוקדקת. אבל קודם להחלטה זאת לקבוע מראש את המידע בציפייה מראש להאטה ניכרת של כדוה"א, הצי עסק בהאטה ההדרגתית של כדוה"א. ירח מלא, כדי שייראה מכדוה"א, חייב להתיישר בשורה עם השמש, כדוה"א והירח, כך שלירח יש שמש מלאה ונראה כשלעצמו מכדוה"א. זה שם את הירח לחצי האחורי של כדוה"א, בשביל צפייה שכזאת. במהלך הסיבוב המואט של כדוה"א, השמש והירח נעים קדימה כתמיד, לא מאטים. כך, הירח מתמקם כדי להציג את עצמו כמלא בזמן, אבל המקום שעל כדוה"א שממנו חוזים לצפייה בירח מלא יכול להיות שלא במקומו, אם כדוה"א מסתובב לאט יותר. כך נראה שלנקודה נתונה לוקח יותר זמן, בהאטה מאוד הדרגתית, בשביל להגיע להיכן שניתן לצפות בירח מלא. הזמן הנוסף רק נותן לכדוה"א למקם את עצמו בשביל תצפית. אבל בנקודה מסוימת בתהליך המואט הזה, אלו שיסתכלו כדי לצפות בירח מלא לא יהיו במיקום של הלילה המתאים. ראשית, הירח נצפה בקו אופק זה, ואז מעל הראש, ולאחר מכן באופק האחר, ועדיין ניתן לצפות בו בתאריך הנכון. הירח המלא הוא כמעט תמיד נצפה בלילה, כשזה דרמטי. במשך היום, דרגת המלאות יכולה לבלבל ע"י קרני שמש המוצאות דרך האטמוספירה. כך זה היה מתוך צפייה מראש של הבדל יומי מילולי בין תצפיות ירח מלא, עם הירח המלא שנראה כמגיע מוקדם הרבה יותר, כזה שנתוני המפות נקבעו מראש.

עד הגילוי הממשי של כוכב X בשנת 1983, היה אי-רצון כביר, עקב האפשרות של תגלית, לשנות את מפות השעה\תאריך החזויות. הקהילה האסטרונומית מחמירה, והמידע המטופל צריך להיחשף, העדות לא יכלה להתקפל או להיאבד. אבל פאניקה שררה, במשך הימים שבהם הכיסוי אודות קיומו של כוכב X תוכנן, וננקטו צעדים שמביאים ראייה לפאניקה הזאת.

  1. נתוני שוויון היום והלילה והירח המלא החזויים תוקנו כדי לאשר את האטת כדוה"א וכדי לשים את המפות בתיאום עם ההשמה הממשית של כדוה"א והירח- לא גלוי עד שמישהו עוקב אחרי המגמות.
  2. שניות מדלגות או חלקים מהן הוכנסו לשעון הראשי, כדי לשמור על יממה של 24 שעות על כדוה"א- לא גלוי עד שמישהו לא מדקדק בקפידה על השעון.
  3. הסבר לגבי הסיבה שהחיפוש אחר כוכב X התחיל ראשית כשהוצע, בתור התאמה מתמטית מעורפלת של מגוון גורמים מדאיגים- אף אחד מהם לא נשמע הגיוני מאחר והדאגות עדיין קיימות, כמו לפני כן.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם