ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Slowing Rotation

זטא טוק: האטת הסיבוב     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

אם כדוה"א היה יכול להאט בסיבובו, כשכוכב X מתקרב, הציבור הרחב יכול לצאת החוצה בחצות הליל ב- 21 בדצמבר ולמצוא את אוריון במיקום המתאים, שנה אחר שנה? הו, הציבור הרחב יוכל לצאת החוצה באותו יום ולמצוא את אוריון במיקום הנכון, זאת לא הנקודה. הנקודה היא האם ה- 21 בדצמבר היה יכול לזוז כדי להיות מאוחר יותר אם כל השעונים היו מתקתקים כמו שתוכנן, 24 שעות ביממה, ומדלגים על שניות רק כל מספר עשורים. היכן שהשעון הראשי בידיים של צי ארה"ב, שנמצא במעטה של סודיות מעל כוכב X והיווה דבר חשוב במשך כמעט מחצית המאה, זה לא מבצע קשה. בסופו של דבר, כל מחשבי הרשת בעולם מסוכרנות עם השעון הראשי של צי ארה"ב, רובם ע"י חיוג הרשתות בזמן הלילה והתאמה. שנייה פה, שנייה שם, וזה תמיד נראה כי מחשבים משניים מכובים, רגע, כשמתבצעת התאמה! אלא אם הפרט נבון, ומבחין בכוונונים ההולכים וגוברים הנדרשים לשעונים שלהם, הם מניחים כי הם הבעייה, ולא השעונים הראשיים המריצים את העולם. היכן שהשעונים ניתנים לשיפור, הירח כבר לא כ"כ משתף פעולה, וכך לוקח לכדוה"א יותר ויותר זמן כדי לעמוד בשורה להיכן שניתן להבחין בירח מלא מאותו מקום.

קיומם של פרסומים על מופעי הירח, שכללו גם תחזיות ליקוי ירח, אילצו את הצי של ארה"ב לערוך כיוונונים מוקדמים לסיבוב המפגר של כדוה"א. פרסומים אלו מסתמכים על הצי, שומר הזמן של העולם, בפועל אם לא באופן רשמי. כשכוכב X אותר ב- 1983 ע"י צוות IRAS, מגוון משימות התממשו, מכסות מספר גדול של היבטים. בתור שומר הזמן של העולם, הצי כבר הבחין בהאטת הסיבוב, כך שחלפה ההבחנה הזאת על פני הציבור הכללי. כשהוא עדיין מנסה לשמור, למשך זמן רב ככל הניתן, על אי-מודעותו של הציבור להגעתו של כוכב X, הצי החליט:

  1. להכניס בחשאי שניות מדלגות דרך השעון הראשי שלו. מאחר ומערכות המחשבים המרושתות והאינטרנט מבצעים סינכרון עם אותו שעון ראשי, לעיתים קרובות ביותר על בסיס אוטומטי, יומיומי, ההתאמות האלו קלות ולא ניתנות להבחנה.
  2. לדחות למועד אחר בדיקה מדוקדקת של הפעילות הזאת ע"י ביטול נוהל התוספת הרשמי של שניות בדילוגים. הדחייה הזאת למועד אחר נתבקשה ע"י הצי, אבל לא קיבלה תמיכה נרחבת מקרב הקהילה שלה.
  3. להתאים קדימה את התאריכים והזמנים הצפויים של הירח והליקויים שלו, כך שבזמן שתהיה אפשרות שהגעתו של כוכב X תהיה תחת דיונים ברחבי העולם, היחס בין הירח לכדוה"א ייראה כמפריך את הרעיון שכדוה"א מואט.

כך, הם שינו את נתוני התחזית שלהם כדי להניח שכדוה"א מואט, וקיוו שהחישובים שלהם על קצב ההאטה נכונים. כנקודת מפתח חשובה היו הפרסומים שהוציאו לאור את החוקים לשנה או 5 שנים הלאה על מצבי המופעים של הירח והליקויים. פרסומים אלו התייחסו לחומר המודפס שלהם כנכון לפחות לשנה השלמה הבאה, כשהם מעדכנים במידע האחרון מהתחזיות של צי ארה"ב במשך אותה שנה. כך, הציפייה מראש לשיא ההאטה שעתידה להתרחש ב- 2002, ומתוך הנחה כי הפרסום לטווח של חמשת השנים הוא באופן כללי הכי נגיש אחרי לוח תאריכים שנתי, והוספת השנה הנוספת הזאת לשם ההתכוננות לפרסום, ובהתחשבם כי פרסומים לחמשת השנים הבאות בשביל 2002 תתחלנה בתחילת השנה, הם חישבו כי שינויים בחוקים שלהם צריכים להתבצע בסביבות סוף 1994. המניפולציות האלו עשו שני דברים ברורים בחוקים שלהם:

  1. המופעים הממשיים של הירח יצאו מכלל סיכרוניזציה עם החוקים שלהם במשך 1995 ולמשך השנים המיידיות הבאות. בכל אופן, מאחר והציבור מתייחס באופן כללי לחומר המודפס שהודפס הרבה לפני כן, שמבוסס על הצבים של הצי שנאספו לפני המניפולציות, והציבור עשוי שלא לשים לב לכך.
  2. חוקי הצי קשורים בסיבוב של כדוה"א (הפאזות של עונות הירח וכדוה"א), יצאו מכלל סיכרוניזציה עם נתוני העבר, צריך שמישהו יריץ את המספרים האלה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם