ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Visibility Factors

זטא טוק: הגורמים של תנאי הראות     
הערה: נכתב במהלך דיוני הפורום sci.astro   בשנת 2001 ובזמן שיחות Live ZetaTalk IRC   ב- 2001. כוכב X והכוכב השנים-עשר הם למעשה אותו כוכב מדובר.

אור כוכבים הבוקע מננסים חומים
אור הבוקע מכוכב אינו רק נקודת האור החזקה, אלא האור שבפריפרייה, שמתפרש החוצה לצדדים מתוך המרכז. התצוגה הזאת כולה היא מה שאנו מחשיבים ככוכב, וזה מה שמרחיב כביכול את המימדים של העצם הנצפה. עוצמת האור שמתפזר מהנקודה הזעירה, שמסמלת את הכוכב האמיתי, היא גם גבוהה, ומצטמצמת במהירות ככל שגדל המרחק ממרכז הכוכב, אולם אף על פי כן בעוצמה גבוהה דיו. אור כוכב הנצפה מכדוה"א לוכד את מרכז נקודת האור ואת כל קרני האור שנעות בזוית שעדיין ניתן ללכוד ע"י מכשיר צילום, כמו עין של בן אדם או של ציוד כלשהו. אזור גדול יותר זה של תצפית גורם לכוכבים רחוקים להיראות גדולים יותר מאשר כוכב X כפי שנצפה עכשיו. כוכב X פולט אור באופן סדיר מפני הקרקע שלו, ומקבל מגניטודה נמוכה יותר משאר הכוכבים הנצפים מכדוה"א, אור שבפריפרייה נבלע ברעש שמבלבל את הציוד. כך, הגודל שלו הניתן לראייה אינו מסוגל להתחרות בזה של שאר הכוכבים.
 
תצפית ע"י אינפרא-אדום
כשמשווים את המגניטודה של עצמים הנראים מכדוה"א, וכוונתנו להצהרה ציבורית-כללית שנעשתה בשנת 1995, אנחנו מתחשבים בכל האור הגלוי. צוות IRAS חיפשו את כוכב X בשנות ה- 80 המוקדמות עם אינפרא-אדום, בגלל שהם הבינו שהספקטרום היה כמעט אך ורק בצבע אדום, ולכן ציוד הצילום שמופעל במצפות כוכבים הינו מפוקפק. אינפרא-אדום, כמובן, הוא אור נראה לכמה מאיתנו, וישנו גם את הציוד האנושי לראיית לילה, שמורגל לכך. הציוד האסטרונומי, שנועד למכירה, תוכנן כדי לאתר ולצלם כוכבים ועצמים שמחזירים את קרני השמש. אם הם לא בעניין, מקווים להישאר רווחים? ציוד אינפרא-אדום נמצא ברשותם של מעטים, והוא מאוד יקר, בעוד שזאת לא הדרישה הכללית. הוא נבנה בשביל מצפות כוכבים, מנוגד לדרישה, ותג המחיר מעיד על כך. אנחנו, הזטא-רטיקולנים, עם הציוד שברשותנו, רואים שכוכב X מכדוה"א משתייך לפי המתמטיקה שלכם למגניטודה 2. אם הציוד שלכם יעבור כיול כדי להעניק לעצם שכמעט כולו אך ורק אדום את אותו יתרון שספקטרום האור השולט נותן, אתם תראו את הכוכב.
 
הילות של ירחים ואבק כוכבים
לפי מה שהסיפור אודות תגלית כוכב פלוטו מעניק, ירחים יכולים להגדיל את המימדים של עצם קטן, יצירת אשלייה אופטית של עצם גדול יותר, למעשה. אכן כן, הירחים של כוכב X אינם מקיפים אותו, אלא נעים מאחורי זנבו. הם לא פשוט עומדים בשורה מאחוריו בקו ישר, אלא מסתובבים במהירות, נעים בסיבוב אחד כלפי השני באופן הדומה לזה של הוריקנים או סופות טורנדו. כך, כשצופים בכוכב X מקדימה, בעודו מגיע, יהיה מי שיראה לא רק את כוכב X עצמו, אלא גם הילה של כוכבים נעים. כוכב X גם מוקף באבק מגנטי עפרתי, וישנה השתקפות של קרני אור מהאבק הזה (הערת מתרגם, ניתן גם לקרוא לזה ערפילית או נובה). כשניתן יהיה לראות את כוכב X מכדוה"א, אלה שיביטו למעלה ממושכות מביתיהם כמה שבועות לפני השינוי, כוכב X ייראה כעצם אדום בגלל האבק הזה. כך, האור מכוכב X הנפלט מתוך אותה ערפילית, ייצור אשלייה של כוכב אדום גדול יותר שמתקרב. לאמור, כל אלה שתרים אחר כוכב X רואים יותר מאשר את כוכב X עצמו בתצפיות שלהם. עד אמצע שנת 2002, בכל אופן, צריך להשתמש בטלסקופים של מצפות כוכבים, מפני שהם תוכננו למנוע רעש, ולהגדיל. כל פיקסל הופך לכמה הרבה, וגדולים, כך שעצמים יכולים להיראות ולא להיעלם מהעין.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם