ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Precision

זטא טוק: רמת הדיוק     

רמת הדיוק קשה לקביעה בדברים שכאלו, מכיוון שהכל בתנועה ומשפיע על התוצאה המדויקת. זה דומה להוריקן משתולל, שניתן לקבוע את הנתיב ואת מהירות הרוח שלו, אבל ישנם אי-ודאויות כמו האם יישבר סכר או האם ספינה שבאוקיינוס תחליט לנוע אל תוך או מחוץ לנתיב של ההוריקן. עיר עשויה להיות בטוחה או חרבה לפי ההתרחשויות האלו. לגבי השינוי הקוטבי, מה שבתנועה הוא:

  1. הכוכב השנים-עשר, שיידבק לנתיב המחושב מפני שהגורמים המעורבים מבוססים על אסטרונומיה ולא חשופים לשינוי.
  2. המיקום של כדוה"א באותו זמן, שיכול להשתנות במקצת בנוגע לאיזה חלק של כדוה"א יפנה לכוכב השנים-עשר (הערת מתרגם, לפי התצפיות ישראל תהיה בחלק שיפנה לעבר הכוכב). היכן שיהיה הקרע האטלנטי, הנקודה המדויקת של העצירה תלויה במהירות הסיבוב כשהוא מגיע לעצירה, והמהירות הזאת תלויה בהסתובבות שבגרעין כדוה"א, אילו חלקים של הגרעין קרובים או רחוקים מהבקעים האטלנטיים ברגע שבו מגיעה העצירה.
  3. השינוי בעצמו, שיתחיל ברגע לא ודאי עקב כך שהחלק המדויק של הבקע האטלנטי הפונה לכוכב השנים-עשר אינו ידוע. לאמור, השינוי עשוי להתחיל מעט מוקדם או מאוחר יותר, מבוסס על הכוח המגנטי על פני הקרקע של כדוה"א הפונים לכוכב השנים-עשר.
  4. עצירת התהליך תשתנה לפי מהירות השינוי. זה יהיה חזק או יותר עדין, תלוי בהשפעות המגנטיות לא רק איזה חלק של כדוה"א פונה לעבר הכוכב בעת הגעתו, אלא גם אילו מרכיבים מגנטיים שבגרעין המסתובב פונים או רחוקים מהכוכב בעת הגעתו.

לאמור, קשה להצביע בדיוק על המיקום המדויק של הקטבים החדשים, אבל המיקום הכללי ניתן להערכה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם