ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Subtle Message

זטא טוק: מסר מורכב     

ההתנגדות למסר שאחד צריך כדי להתכונן לשינויים הקרבים קיימת גם אצל האדם הממוצע. קחו למשל את הדוגמא של איש משפחה בעל ילדים צעירים, שקשור לתשלומי משכנתא ולעבודה. המחשבה על מכירת בית או שינוי עבודה מעוררת כ"כ הרבה חרדה כך שהיא הופכת לנימוק בקביעות עצמית. האם האיש הזה מריך להשתכנע באמצעות ויכוח גלוי לב שהסכנה אמיתית, כך שספקות יוכל להניח בצד ויזרז את ההכנות, הוא עשוי למצוא שיותר ויותר מזמנו מתבזבז על התווכחות עם עצמו. דיונים אם הוא צריך או לא צריך לערוך שינויים בחייו. לעיתים קרובות הויכוחים האלה מתיישבים ע"י ירידה חדה. הוא מחליט פשוט לא לחשוב עוד על אותם נושאים. הוא מחליט שאינו מסוגל יותר להמשיך במצב של הססנות, מפני שאינו יכול לתפקד כך. אולי הוא קשה כלפי הילדים, והם מתפרצים בבכי. האשה שואלת למה המשפחה מגיעה. ההחלטה היא הכחשה.

מצד שני, מה אם המסר מורכב, מסר מורכב שמשתחרר החוצה למדיה, אולי רק שביב, פרסומת, משהו פשוט כך שהתת מודע של המוח יורשה לקבל זאת, לעבד את זה מבלי להתערער. מה אם המסר כמו כן אומר לאיש המשפחה הזה שאינו צריך לדאוג בנוגע למכירת ביתו או לבניית מבצר בגבעות או להיות עם תשתית ממוסדת לפני שהתהפוכות מתרחשות. מה אם המסר הוא שאותו אדם רק צריך לזכור סדרה פשוטה של מהלכים שיש לנקוט, שלא צריכה להיות עוד כל הכנה כדי להציל חיים מאשר ללכת למסע מחנאות. צעדים כמו היכן ללכת, מה לאכול, מה לאכול לטווח ארוך, להציל זרע, שיהיו כמה מרשמים- שהוא מרגיש כי הוא יכול לטפל בהם. זוהי פשטנות, כמובן, אבל זה משהו שניתן לספוג ולהבין, מפני שזה למעשה מה שמתרחש.

במקום לחסום את המידע, איש המשפחה צריך לכן להתחיל לחשוב על כך כשהוא נוסע לעבודה. כיצד זה שונה ממסע מחנאות? מה הוא עושה בשבוע שני, או שלישי? זה יכול לעלות בליבו מפני שזה לא קיצוני. ומפני שמזג האויר נעשה גרוע ודברים נעשים קיצוניים בחייו, הוא ימצא שהזניח מחשבות אלו ויגיב בדרך הנכונה בזמן הנכון, כאשר הוא לא מתתוכח עוד עם עצמו. בגלל שינויי האקלים הקיצוניים, המחסור במזון, נחשולים הרסניים או בכלל, הוא ואשתו יאמרו לבסוף לעצמם "בוא לא נעשה מעצמנו צחוק יותר, יש לנו צרות כאן". הוא יגלה שהוא מסתדר עם הצעדים שהוא צריך לנקוט, מפני שהם מאפשרים לו להתקיים ביחד עם אשתו. כך, לפעמים מסר מאוד מעומעם או לא מובלט, מתוך הפשטות של הצעדים, יותר מועיל מאשר לגרום לו להיראות מסובך מדי.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם