ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Resistance

זטא טוק: התנגדות     

כשמתייחסים לסימנים ברצינות, הרבה בני אדם חרוצים מבקשים לזרז את המודעות אצל האחרים, להמשיך בויכוחים ובדיונים. הם מקווים שבני האדם המכרים שלהם לא ימצאו את עצמם ביגון על שהשתהו למשך זמן רב מדי, אולי אינם מוכנים או במקום השגוי, ומצטערים מאוד בשל ההססנות הקודמת שלהם וההתנודדות לכאן ולכאן כשהם היו צריכים לפעול. הם רואים בקבוצת Troubled Times כמחפשת אחר פתרונות למחיה במשך הזמנים הקרבים ובאים, ומרגישים שכל קהילה כמו יחידים, כמו טבח בכל מטבח, כמו ישיבה סגורה שבכל מדינה כך שהמידות וההבדלים נלקחים בחשבון. אז מעט יותר בני אדם ימצאו ייסורים בדקתם האחרונה. מדוע הגישה הזו אינה יכולה להילקח? מה גורם למגמות שכאלו להתרחש, ומה מעורר פעולה בכיוון הנכון וגורם לכך להתרחש מהר יותר? זה לעיתים קרובות ההיפך ממה שמצופה.

ישנם מספר גורמים הלוקחים חלק בהשפעה של איך אנשים מגיבים ומתי. התנגדות היא גורם אחד. כאשר נעשית דחיפה לכיוון שבו יש יותר חשיפה לעובדות ולדיונים, אלו שלא רוצים לשמוע את המידע הזה יידחפו אחורה. זה יכול להיות מפני שזה מפחיד אותם, או בגלל שהם בכנות מקווים לשמור לעצמם את העובדות מפני כל אחד אחר, או מפני שהם מפחדים מפאניקה במאסות. יש את אלו שחושבים כי ע"י שמירת האחרים כמטומטמים הם יכולים אז לסיים עם חתיכה גדולה יותר של העוגה בשביל עצמם וללכת על זה בצורה חלקה יותר בימים האחרונים. אם הם יכולים לגרום לאחרים להמשיך להאמין בסיפורי הבדייה שלהם עד הרגע האחרון, הם מצפים שהם יהיו בטוחים במובלעת שלהם עם מאגרי הטוב שלהם. הם רואים בידע עוצמה, כדבר יקר הטוב יותר למחזיק בידע שכזה. יש גם את אלו שמפחדים לרוץ בבהלה למשיכת כספים או ממשטר צבאי שיוכפה. הם מפחדים שלא להיות מסוגלים לנסוע לעיר הסמוכה כדי לערוך קניות בגלל מהומות.

ההתנגדות היא גורם שמוביל למקורות מידע, הנהיים יותר מדי תקיפים באגרסיביות שלהם, לרקוע. זה יחסי. מפני שהמידע עולה כמו נחשול הרסני, הפחד וההתנגדות גואים כך שאמצעים פעילים נלקחים כדי לפגוע במקור המידע. לכן, כשהם נהיים יותר מדוייקים בתחזיות, יותר אמיתיים ומהימנים, עשויים למעשה להיות הדבר השגוי לעשות בכוחות אלו של פחד, ויש הרבה כמוהם בממסד ששולטים במדיה ובמקורות הפיננסיים, עשויים להסתובב לאחור ולפגוע במסר באגרסיביות. אז במידה מסוימת, זה עדיף לאזן את האגרסיביות כדי שלא לעורר תגובות.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם