ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Financial Freeze

זטא טוק: קיפאון פיננסי     

כאשר שוקי המניות מתחילים לצנוח, הם יקרסו במהירות ועשויים לנוע לכיוונים רבים. עלולים להיות קיפאונות פיננסיים, כמו המצב הפיננסי בנקודת זמן נתונה וערך המזומנים של כספים ממדינות שונות לא מורשים לייסד בחופשיות. זה ביסודו כמו לעצור מעלית מלנוע למעלה או למטה. זה פשוט לא נע לאחר נקודת הזמן הזאת. שווקים שחורים יתפתחו כמובן, אבל הם מתפתחים באיטיות במידת מה, לא בן-לילה. אז צורה זאת של קיפאון מאולץ, בעיקרו ע"י משטר צבאי בתחום הכלכלה, יכולה להתקיים למשך חודשים רבים, אפילו שנים, ולהיות במידת מה אפקטיבית. זוהי תוצאה צפויה. זה כבר מתרחש בשוק המניות כאשר ריצת מנייה מופסקת ע"י סגירה של שווקי המניות. הם מפסיקים את המסחר עד שעובר זמן מה, וזה רק הקדמה למה שעומד להתרחש.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם