ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: 2003

זטא טוק: 2003     

איך אתם יודעים כל בוקר שהשמש עומדת לזרוח בערך ב- 6:37 AM? אתם יודעים זאת מפני שערכתם תצפיות וחישובים. איך אתם יודעים כמה מיילים חייבים ללכת בטיול שכיח? אתם יכולים לספור את הצעדים או למדוד את המרחק, ואתם יכולים לאמת את זה נגד מפות ששורטטו בידי אחרים. אתם משקיפים ולוקחים מדידות. אנחנו יודעים שהכוכב השנים-עשר יעשה את המעבר שלו באביב המאוחר או בקיץ המוקדם של שנת 2003 מפני שאנחנו משקיפים על הכוכב שמגיע למערכת השמש שלכם. היינו אף נוכחים לו כשהוא הגיע בפעם הקודמת. זה ידוע לנו כמו זריחת ושקיעת השמש הידועות לכם. אנחנו רואים את זה, מתפרש לפנינו, ואנו צופים בכוכב השביט כל יום בעודו מגיע ואנו מחשבים כל שינוי מהפלוט האחרון שלנו. לכן זה לא דבר בטוח שאנו חייבים להפסיק החישובים ולהכריז על "ההערכה הטובה ביותר" או על "ההשערה שלנו". זאת לא השערה, זאת תצפית. ואנו אומרים לכם את מה שאנו צופים.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם