ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Permafrost Quakes

זטא טוק: רעידות אדמה של קרקע קפואה     

אלסקה נוטה להיות, כמו סיביר, בעלת שכבה קפואה שנסדקת. השכבה המוצקה הזאת של קרקע קפואה, מרווית לעיתים קרובות ע"י מים, כך שבעיקרה היא מקרח, מתנגדת לכל שינוי בטופוגרפיה, כך שהקרקע לא נשפכת אל תוך אזורים מונמכים, או נדחפת למעלה ע"י לחץ מלמטה, וכך המתח והלחץ מצטברים שעות נוספות. כמו שהלוחות מתנגדים לשינוי ונשברים בפתאומיות במהלך רעידות אדמה לאורך הקצוות שלהם, היכן שהם מתחככים או לוחצים אחד כלפי השני, באופן דומה הקרקע הקפואה נשברת ומלווה ברעידות אדמה קטנות. רעידות האדמה האלו בקושי ברות תפיסה, אבל ניתן לתעד אותן באמצעות מכשירים.

שבירות שכאלו יכולות להתרחש עקב התנגשות של מטאורים קטנים, או מתי שכדור אש מתקרב לפני הקרקע בזמן שריפתו החזקה. אויר מתחמם גורם לאויר שמעל הקרקע הקפואה להיות קל יותר ופחות צפוף, ובנוסף לכך גם יכול לרכך או להמס את הקרקע הקפואה. נקודות לחץ, שכבר היו קיימות, קיבלו פתח, ויוצרות שבירה בקשר כ"כ קרוב למקום התצפית של מטאור, כך שצופים סמוכים מניחים שזאת התנגשות בעוד שלא התרחשה שום התנגשות.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם