ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Crop Failure

זטא טוק: כישלון ביבול     

כפי שתיארנו מוקדם יותר, עם הכניסה לתוך התהפוכות מזג האוויר ייעשה בלתי צפוי, עם סופות גשמים שוטפות שלא ציפו להן, וכמו כן גם בצורות בלתי צפויות. תחווה קיצוניות בטמפרטורה. עונות חורף חמות יותר מן הרגיל, שבהן העצים והשיחים יתחילו להנץ, יגרמו לחשוב כי הגיע האביב, ואז ייחשפו לקרה. בדומה לכך, קרות תבאנה מאוחר באביב, כמעט אל תוך הקיץ, מחסלות את ההנצות שכבר הצמיחו את הניצנים הרכים שלהן. כשהיום העולם מאזן את המצבים האלו, שולח תוצרת חקלאית ברחבי העולם, במשך השנים שבאות קרוב למועד ההופעה המחודשת של הכוכב השנים-עשר, כוכב השביט הענקי, כל חלקי העולם יחוו תופעות קיצוניות. כמובן, בחתירה אל תוך התהפוכות, לא כל התוצרת תתקלקל. גידולים של חממות יצאו בשלום. גנים אחוריים, הגדלות ע"י עיניים משגיחות, ישרדו. אבל יבולים רבים למכירה שמציידים מרכזי אוכלוסין צפופים יהיו תחת ביקוש נמוך, והמחירים יעלו בהתאם.

ראשית כל, מחסני המלאי המשמרים את היבול נגד זמנים שכאלה ינוצלו. לאחר זמן קצר, המחסנים האלו ייגמרו, וממשלות תהיינה עצבניות. עזרה בנדבות, מארצות שבמצב יותר טוב מאלו שבמצוקה, תיפסק. חיכוך בעניינים אלו יישחק כעצבים המתוחים שכבר נשחקים. עד לתהפוכות, בני האדם בעיקר ייאבקו עם השיטות דייג והמשק שמוכרות להם. באופן כללי, ההתנגדות לשינוי עצומה, ואזהרות אודות שינוי קוטבי תלוי ועומד תדחנה ע"י הרוב שיבחר לא לשים לב לסימנים אודותיהם או להרהר בכך שהכל כ"כ נוראי. כתוצאה מכך, התהפוכות תתפוסנה את רוב בני האדם כשאינם מודעים להן.

הקבוצות האלו שכן מתכוננות, וסומכות על עצמן ועל הגנים המטופלים שלהן, לא תמצאנה את עצמן נתונות ברעב וקרבות. למרבה המזל, התוצרת שהכי קל לגדל היא זאת שהכי חסכונית כמו מצרכי מזון. בני האדם חייבים לחזור לעבר האחרון שלהם ולהסיק מחדש את אותם לקחים. פרט לאלו המעטים שהתכוננו, בני אדם השורדים את התהפוכות ימצאו את עצמם ללא מזון. בערים זה יתרחש במהירות, מפני שמזון טרי או מוקפא יתקלקל עקב הפסקת חשמל טוטאלית, ומזונות משומרים ומיובשים רק ייגמרו מהר. ואז מה? אזורים כפריים, שבהם אדם יניח כי ימצא גינות ומשק חי בשפע, לא יהיו במצב טוב הרבה יותר. הבצורת ומזג האויר החריג יתבעו קורבנות, מלבד אלו של התהפוכות עצמן. למשך כמה זמן חקלאי רעב ימסור תבואה למשק החי שלו? הוא עצמויאכל את התבואה וגם המשק החי, וכשהוא יהיה רעב מספיק הוא יאכל את זוג הרבייה האחרון ואת מלאי הזרע שלו. מת.

האם צריך הקורא לחשוב כי זריעה וקצירה ימשיכו כמו קודם, הם צריכים לדעת שהאפילה שבאה בעקבות תהפוכה הינה הרסנית לצמחייה. אם צמחייה שורדת את הבצורות המקדימות את התהפוכות, הברד, שריפות ורוחות עזות שמתרחשים במהלך התהפוכות, אז הצמחייה חייבת לשרוד בפעם הבאה מבול מתמשך והיעדר בקרני שמש. הקאמבק לאחר התהפוכה אינו, על פי רוב, מחיות וצמחים מבויתים, אם כי כמה חקלאים מסורים יביאו את זוגות הרבייה שלהם וישתלו את המלאי כולו. הקאמבק יהיה מאזורים מדבריים מרחביים, משורשים איתנים שימשיכו לנסות וזרעים מפוזרים ששומרים על נביטה. בינתיים, בני אדם גוועים ברעב.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם