ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Straight Talk

זטא טוק: שיחה גלויה     

בנוגע לשאלה מדוע אחרים מהאחים שלנו לא מזהירים מפני שנת 2003. הם כן, אבל רוב האנושות מעדיפה שלא לשמוע. אנחנו מדברים בצורה גלויה יותר מאשר כמה אחרים. מילים עדינות המספרות טרגדיה ניתן שלא להבין, מפני שהאזהרה עטופה בכ"כ הרבה דברי הרגעה כך שלא ניתן להבדיל את האזהרה. האשמה גם אצל אלו שמקשיבים, אשר משנים את המסר כך שיוכלו לחיות איתו. אנחנו אומרים זאת בגלוי. ישנם אחרים, הפועלים אותו דבר, אם מישהו מחפש אותם.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם