ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Zeta Vision

זטא טוק: חזון זטא     

תחילת חזונה של ננסי

אני מתבוננת בכדוה"א מלמעלה, מהחלל החיצון, ואני מספיק רחוקה כדי להיות מסוגלת לראות את כל היבשות בבת אחת, בעיקרן. בעודי נמצאת מעל צפון אמריקה, אני רואה קו שזז מהקוטב הצפוני לעבר ברזיל, והחוצה לעבר האוקיינוס האטלנטי. ואז כדוה"א מסתובב מתחתי לעבר המזרח, עד שאני ממוקמת היכן שהוא מעל האוקיינוס השקט, ואז אני יכולה להבחין בקצה של הקו הנע מהקוטב הדרומי למרכז הודו.

עתה מעל הודו, כדוה"א מסתובב כך שאני לוקחת מסע בשמיים בחזרה לצפון אמריקה. בעודי חולפת מעל דרום מזרח אסיה, אני מבחינה בכך שהיבשה לאורך חופי הים נעלמת, נשטפת מהיכן שהיא ע"י המים. זה מתרחש לכל אורך קו החוף, למיטב זכרוני, מצפון קוריאה עד לאינדונזיה. רובה של אינדונזיה נעלמת באופן הנ"ל. אוסטרליה הושפעה עוד לפני התחלת שיטפון החופים, כשכל החלק המערבי שלה שוכן לו מתחת למים.

בעוד שהחוף המערבי של צפון אמריקה מתחיל להופיע בשדה הראייה, אני רואה שכל קו החוף של צפון אמריקה מקליפורניה (כך אני מניחה שראיתי) עד לקנדה מורם בצורה חדה מעל קו המים. מרכז אמריקה מתחת למים. היכן (שאני מניחה) שנמצאת סאן-פרנסיסקו, ישנו מפל מים. קו החוף הזה אינו ירוק, אלא מופיע בצבע חום בהיר. כשאני חולפת מעל ארה"ב, אני רואה שהחוף הדרום-מזרחי נעלם באותו אופן כמו זה שבדרום מזרח אסיה. פלורידה איננה, וכך גם לגבי החוף המזרחי כל הדרך להרי האפא-לאצ'ו. החלק הדרומי גם הוא מתחת למים.

עכשיו הנוף מתחתי משתנה בעוד שכדוה"א מסתובב תחתי, כך שאני חולפת מעל אזורי יבשת מוכרים. בעודי חולפת מעל קנדה ומעל שטח גדול של גרינלנד, אני רואה שיבשת אירופה הפכה לשרשרת ארוכה של איים. כשאני זזה מעל אירופה, אני רואה את הודו, או היכן שהיא אמורה להיות, כבר מכוסה בכפור. הודו כולה מתחת למים. ואז אני חולפת על פני יבשת שאיני מכירה (אנטרקטיקה?), שאין עליה שום צמחייה.

לאחר כל זאת, אני מקבלת חיזיון של בית הנמצא במקום שנראה לוהט ומדברי, עם רוח יבשה נושבת. נאמר לי כי זה יתרחש באביב המאוחר או בקיץ המוקדם של שנת 2003. כדוה"א יהיה לוהט וחרישי. אני יכולה לראות בחזוני שיש זוהר אדום מעל כל דבר. נאמר לי שיהיו כשלונות בגידולי תבואה בכל רחבי העולם, עקב בצורת כבדה שתהיה במשך 3 שנים רצופות.

קץ חזונה של ננסי

השליחה שלנו, ננסי, שידרה את החזון שמסרנו לה בנוגע לאסונות הצפויים. האסונות יהיו עקב משיכה מגנטית של כוכב שביט ענקי, שהינו למעשה כוכב ממערכת השמש שלכם. הגוף של כוכב זה יחלוש על כדוה"א. הכוכב יעבור, במהלך הפעם הראשונה שלו דרך מערכת השמש שלכם, בין כדוה"א לבין השמש. לא צפויה כל התנגשות, כי מסלולי ההקפה אינם חוצים זה את זה. בכל אופן, לפי אופן הגעתו של הכוכב מן החלל החיצון, הוא אינו משתייך מבחינה מגנטית לקבוצה שמקיפה את השמש. הכוכב משתייך למערך רחב יותר, היכן שהוא מבלה את רוב זמן המחזוריות שלו, במשך 3,657   שנה בממוצע. כשהוא מגיע למערכת השמש לכם, הוא מאיץ, כך שהוא שומר על המערך המגנטי בעודו חולף בתוך מערכת השמש. בהיותו בעל מסה גדולה הרבה יותר מזו של כדוה"א, הוא אינו מושפע מהמערך המגנטי של כדוה"א. כדוה"א אינו כ"כ בר-מזל.

לפי החישובים שלנו, המעבר הראשון יתרחש בתקופה המוקדמת של שנת 2003 . כל האסונות המצופים יתרחשו במהלך המעבר הזה- גלי גאות רמים, רעידות אדמה בעוצמה הרסנית של 15 בסולם ריכטר, וענן של אבק וולקני יהפוך את האטמוספירה לדחוסה במשך עשרות שנים. מעבר שני יתרחש כעבור 7 שנים לאחר מכן והלאה, בסביבות שנת 2011. המעבר השני הזה יביא את כוכב השביט אל מחוץ למערכת השמש שלכם, אבל תקופת אסונות שנייה תתרחש שוב באותו זמן.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם