Témakör
Sorszám
Megjelent
Kibővült
Fordította
Póluseltolódás >
< 148 >
2002. április
-
longint

ZetaTalk: Megrendezett dráma


A színpad kész, majd pedig, a kéreg elmozdulás lépései az eltolódás órájában a következők:

  1. Ahogy a Déli-sark az elhaladó 12. bolygó Északi-sarka által megragadva északnak mozdul, a kéreg elszakad a magtól és ily módon szabaddá válik, már-létező feszültségi pontok számára egy kiengedést téve lehetővé. Így, Európa és Afrika tovább mozdul keletre, lehetővé téve az Atlanti-óceán térségének a szétszakadást, az észak felé való csúszás közben.
  2. Az Európának, Oroszországnak és a Közel-Keletnek otthont adó masszív lemez elmozdulásának közvetlen hatása a legerősebben Indiában érezhető, mivel a Himalája India fölé nyomódik ennél a pontnál, hatásosan elsüllyesztve ezt az országot egy szemvillanás alatt.
  3. Az Indio-Ausztrál lemez Himalája alá való lebukásának hatására enyhül a feszültség az Afrikai hasadék mentén, úgyhogy ez elszakad, szinte azonnal, viszont reszkető lépésekben, meg-megálló igazodási szünetekkel a remegések között. Lényegében az Afrikai kontinens kelet felé történő elmozdulása adja ezt az elszakadást létrehozó lendületet.
  4. Az Atlanti-óceán szétszakadása során, és az Észak-Amerikai kontinens észak felé vonszolásával, egy már létező hasadék a Szent Lőrinc hajóútnál tovább hasad: lényegében a gyenge láncszem ebben a földtömegben oly sok helyütt hozzáfogva az Atlanti-óceán túlsó oldalához. Kanada északra mozdul, míg az amerikai kontinensek többi része az Atlanti-hasadékba kapaszkodik, amíg az szétválik.
  5. Az Európának, Oroszországnak és Ázsiának otthont adó masszív lemez kelet felé történő mozgása szintén várható, hogy feltépi ezt a lemezt a Himalája mentén, ahogy elmondtuk, egy jókora öbölt hozva létre az orosz földeken a Himalájától éppcsak hogy most északra. Ez következik, rángásokban és szakadásokban, az eltolódás óráján belül, együtt az Afrikai hasadék szakadásával.
  6. Amikor a Brazília dudoránál lévő óceán elérte a jelenlegi Északi-sark pozícióját, a kéregelcsúszás megáll, megint egy másik drámát idézve elő. A fő északi-félgömbi lemezek megállnak, és bármi, ami őket követi, beléjük ütközik. Az amerikai kontinensek esetében, ez Közép-Amerika és a Karib-szigetek szétmorzsolódását okozza.
  7. Afrika esetében, már eddig is kelet felé csúszva, az erő még taszít egyet a kelet felé történő mozgáson, minthogy az Indio-Ausztrál lemez elsüllyedése már megkezdődött, a gyengébb láncszem már megállapítódott, és a mozgás folyamatban van.
  8. A tömeges egymásba ütközés ott történik, ahol a korábbi északi félteke volt, a Csendes-óceán összenyomódása pedig ellenállást szül, ahogy lemezek süllyedtek el az amerikai kontinensek alatt és Japán kitör és Indonézia szétmorzsolódik.
  9. Ez felszabadítja a Dél-Amerika és Afrika csücskeitől délre eső lemezeket a feszültség alól. Amint a Csendes-óceáni térség kelletlenül igazodik, a nyomás az Antarktisz felé - mely az egyetlen lemez a földgömbön, amely nem tapasztal lemeznyomást - egy új földrész felbukkanását teszi lehetővé Dél-Amerika és Afrika csücskei között.
All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com