ZetaTalk: Huhtikuussa 2003


Olemme maininneet, että Planeetta X näkyy päiväaikaan taivaalla 7 viikon ajan ennen kuin se sivuuttaa maapallon. Ottaen huomioon sen, että olemme maininneet sivuutuksen tapahtuvan piakkoin toukokuun 15. päivän 2003 jälkeen, tämä tarkoittaa sitä, että Planeetta X näkyy päivätaivaalla aikaisintaan maaliskuun viimeisenä viikkona. Olemme myös neuvoneet, että heidän, jotka haluavat valmistautua selviytymään tapahtumasta, tulisi olla valitsemassaan turvallisessa paikassa viimeistään 15. toukokuuta 2003. Olemme maininneet, että Planeetta X -kokonaisuus, planeetta itse ja sen mukana kulkevat kuut ja pölypilvi, näkyy maapallolla suunnilleen Kuun kokoisena sivuutuksen aikana. Kuten viime aikoina otetuista kuvista (ZetaTalk-webbisivuilla (www.zetatalk.com/teams/tteam342.htm)), ensimmäiset otettu 13-14.12.2002 ja jälkimmäiset 27-28.12.2002, kuiden rata näkyy huomattavasti itse planeettaa suurempana. Sivuutuksen aikana Kuun kokoisena näkyvä kohde muodostuu Planeetta X:stä itse ja sen lähituntumassa olevista kuista ja pölypilvestä, mutta loput kuu- ja pölypilvestä muodostaa planeetan perään noin 5 miljoonaa kilometriä pitkän pyrstön, jossa kuut ovat jatkuvassa kieppumisliikkeessä pyrkien löytämään keskinäisen tasapainotilan. Koska tällä hetkellä Planeetta X -kokonaisuus lähestyy maapalloa suunnilleen kohtisuoraan, sen kuiden muodostama pyrstö näyttää leijuvan puolelta toiselle tai menevän päällekkäin kuten nähdään 28.12.2002 otetuista kuvista. Tämä pyrstön liike antaa vaikutelman "lohikäärmeestä taivaalla" kuten monissa antiikin taruissa mainitaan. Miltä Planeetta X sitten näyttää aiemmin mainitun 7 viikon ajanjakson alussa? Ei ainakaan Kuulta eikä lohikäärmeeltä.

Planeetta X alkaa näkyä maapallolle paljain silmin päiväaikaan, kun se saavuttaa Saturnuksen kiertoradan. Saturnushan ei näy paljain silmin päiväaikaan. Planeetta X sen sijaan näkyy samasta syystä kuin se näkyy sopivilla välineillä jo nyt. Onko se siis tähti, joka lähettää kaukoputkilla havaittavaa valoa? Ei, mutta se on "ruskea kääpiö", joka kajastaa lämpöä ja valoa, enimmäkseen punaisen sävyistä. Komeetat, nuo "likaiset lumipallot" voidaan havaita ainoastaan hienostunein menetelmin ennen kuin ne tulevat niin lähelle Aurinkoa, että ne alkavat päästää ulos kaasua ja heijastaa Auringon valoa, vaikka ne liikkuisivat selvästi aurikokunnan rajojen sisäpuolella. Niitä ei taatusti näe paljain silmin, vaikka ne olisivat lähelläkin, ennen kuin ne alkavat vetää perässään pyrstöä eli tullessaan niin lähelle Aurinkoa, että sen lämpö saa ne päästämään ulos kaasua. Tästä voimme päätellä miten tärkeää valon heijastaminen on sellaisten kohteiden näkymisen kannalta, jotka eivät tuota itse lämpöä ja valoa. Planeetta X, joka on tällä hetkellä (7.1.2003) suunnilleen puolimatkassa lepopisteestään Aurinkoon (eli etäisyydellä noin 4,5 kertaa etäisyys Auringosta Plutoon) näkyy päivä päivältä kirkkaampana. Se alkaa olla kirkkaudessaan niiden tähtikartoissa esitettyjen tähtien veroinen, joita käytettiin vertailukohtana kuvauksissa. Tällä hetkellä se näkyy maapallolle paikallaan pysyvänä joukkona läiskiä, mikä aiheutuu planeetasta itsestään kajastavasta valosta ja sen lähituntumassa toisiaan risteävillä radoilla kulkevista kuista. Planeetta X on ruskea kääpiö, jonka lämpötila on suunnilleen maapallon luokkaa ja siten se kykenee ylläpitämään elämää.

Kun Planeetta X saavuttaa Saturnuksen kiertoradan, se näkyy maapallolle huomattavasti Kuuta pienempänä. Se tulee näkymään punertavana kohteena, joka on reunoiltaan sumea, mikä johtuu sitä seuraavien kuiden liikkeestä. Tietämätön väki tulee näkemään sen taivaalla joka päivä samassa paikassa olevana viikottain suurenevana kohteena. Arvelemme, että vallanpitäjät eivät tule sanomaan mitään, aivan kuin mitään kohdetta taivaalla ei olisikaan, koska heillä ei ole olemassa sille mitään selitystä. Tai sitten sitä yritetään selittää komeetaksi tai poikkeuksellisen suurena ja kirkkaana näkyväksi Mars-planeetaksi - selityksiä, jotka kelpaavat ainoastaan täysin tietämättömille ihmisille. Mutta tämän punertavan kohteen ainutlaatuiset ominaisuudet ja sen mukana seuraavat muutokset kääntävät keskustelun ennustuksiin kuten pitääkin.