ZetaTalk: Pitkä yö/päivä


Tapahtumien kulku Planeetta X:n lähestyessä Aurinkoa noin viikkoa ennen sen sivuutusta on sellainen, että maapallon pyörimisliike pysähtyy ja maapallo jää asentoon, joka voidaan ennustaa - Atlantin valtameri Planeetta X:ää kohti. Tämä kohta maapallosta on molemmin puolin magneettisesti melko neutraaleiden mantereiden reunustama ja se muodostuu toisistaan erkanevien mannerten aiheuttamasta merenpohjan halkeamasta virranneen laavan kerrostumista, Keski-Atlantin halkeamasta. Tyynen valtameren pohjalla ei ole samanlaista magneettista vetovoimaa, koska se on paksumman vesikerroksen peitossa ja sen koostumus on erilainen kuin Atlantin pohjan. Tyynen valtameren pohjalta virrannut laava on levinnyt laajemmalle alueelle kuin Atlantin pohjalta virrannut laava, joka on kasautunut mannerten erkanemisen muodostamaan halkeamaan. Näin ollen Planeetta X ottaa Atlantin halkeaman laavakerrostumat magneettiseen otteeseensa ja pitää Euroopan, Amerikan ja Afrikan aurinkoa kohti eli pitkän päivän puolella. Maapallon pyörimisliike pysähtyy Atlantin halkeaman osoittaessa aurinkoa lievästi etelästä lähestyvää Planeetta X:ää kohti ja siten Afrikka ja Eurooppa osoittavat hieman enemmän aurinkoa kohti kuin Pohjois-Amerikan manner. Tästä syystä Joosua kuvaili pitkää päivää ja Amerikan länsirannikon intiaanit pitkää yötä. (Kääntäjän kommentti: Maapallon mantereet liikkuvat siitä syystä, että maapallo ja useat muut planeetat kiersivät aikanaan Aurinkoa radalla, joka sijaitsi nykyisellä asteroidivyöhykkeellä. Erään Planeetta X:n aurinkokuntamme kauttakulun aikana yksi sen kuista törmäsi yhteen asteroidivyohykkeellä olevaan planeettaan ja tästä aiheutui ketjureaktio, joka lopulta pilkkoi asteroidivyöhykkeellä sijainneet planeetat pieniin osiin. Maapallo menetti puolet materiastaan ja sinkoutui puolipallona nykyiselle radalleen, jossa se on Planeetta X:n aiheuttamien toistuvien mullistusten avustamana hakenut uudelleen pyöreää muotoa. Vesi täytti puuttuvan, nykyisen Tyynen valtameren puoleisen, puoliskon ja tästä syystä maapallon mantereet ovat aikanaan olleet yksi suuri manner, ovat edelleen toispuoleisesti jakautuneet ja liikkeessä. Lisää tietoa tästä asiasta löytyy ZetaTalkin kohdasta "Asteroidivyöhyke" (Asteroid belt).)

Ihmisillä on virheellinen käsitys, että maapallon pyörimisliikkeen pysähtyminen saisi esineet sinkoamaan pois maapallon pinnalta. Kuinka tämä voisi pitää paikkansa, kun ihminen on kävellyt kuun pinnalla ja kuu ei pyöri oman akselinsa ympäri. Maapallon pyörimisliikkeen pysähtyminen ei aiheuta juurikaan muutosta, paitsi että auringon puoleinen sivu on hieman normaalia lämpimämpi ja varjon puoleinen sivu hieman normaalia kylmempi. Ihmiset eivät kuitenkaan paahdu tai jäädy, sillä ilmakehän ilma ja valtamerten vedet jatkavat normaalia virtaustaan ja tasaavat lämpöä.