ZetaTalk: Miksi hybridejä?


Maapallosta on tulossa seuraavan henkisen kehitystason olentojen asuinpaikka. Ne tällä hetkellä ihmisinä elävät sielut, jotka ovat valinneet palvelus-itselle -suuntautumisen poistuvat maapallolta ja ne, jotka ovat valinneet palvelus-toiselle -suuntautumisen jäävät asumaan tänne. Ne sielut, jotka eivät ole vielä valintaansa tehneet siirretään heidän nykyisen inkarnaationsa päätyttyä asumaan toiselle planeetalle jatkamaan harkinta-aikaansa. Maapallosta tulee palvelus-toiselle -sielujen inkarnoitumispaikka. Jos haluat, voit verrata tätä ennustettuun taivaaseen maan päällä tai tuhannen vuoden rauhaan.

Miksi olemme valinneet maapallon? Eikö ole olemassa useita asumiskelpoisia planeettoja, joilla asuu älyllisiä olentoja? Vapaina olevia asuttavia planeettoja ei ole ylen määrin ja niistä käydään kovaa kilpailua. Maapallo on siirtymässä neljännelle tasolle, joka on sama, jossa me tällä hetkellä elämme, ja ihmiset ovat geneettisesti samankaltaisia kuin me Zetat, joten sekä ihmisen että Zetojen geeniperimän yhdistävät hybridit muodostavat kumman tahansa lajin sieluille tutunomaisen fyysisen olomuodon.

Meidän hybridiohjelmamme tavoite on luoda uusi ihmistyyppi, jolla on suurempi henkinen kapasiteetti sisältäen myös telepaattiset kyvyt. Ihminen nykymuodossaan lakkaa vaiheittain olemasta, koska ihmisen kyvyt eivät vastaa neljännen tason palvelus-toiselle -olennoille asetettuja vaatimuksia, mikä vaatii ihmistä suuremmat henkiset kyvyt. Maapallolle tulevaisuudessa inkarnoituvat sielut ovat innoissaan tästä uudesta fyysisestä olomuodosta. Heidän mielipidettään kartoitetaan jatkuvasti ja he ilmaisevat sen halukkaasti. Geneettisinä insinööreinä me olemme vastuussa siitä, että tämä olomuoto täyttää neljännen tason palvelus-toiselle -olomuodolle asetetut vaatimukset. Emme esimerkiksi ota mukaan väkivaltaisia taipumuksia, joiden kautta sokea raivo voi saada yksilön valtaansa yhtäkkiä, vaikka sellaista vaadittaisiinkin. Samoin ihmistä suurempi äly on pakollinen ominaisuus eikä siitä tingitä, vaikka sellaista vaadittaisiinkin.