ZetaTalk: Missä hybridit asuvat?


Hybridit eivät tällä hetkellä oleskele maapallolla ja tähän on useita syitä. Ensiksikin heitä on lukuisia. Heidän määränsä heijastaa tarvettamme saada aikaan riittävä määrä hetkellä, jolloin monet sielut tarvitsevat inkarnoitumismahdollisuutta. Kiihdytämme tahtia tällä hetkellä ja luomme lisää hybridejä ja parannamme laatua siten, että hybridipienokaisten määrä vastaa sielujen määrää tarpeen niin vaatiessa.

Hybridit elävät miellyttävässä ympäristössä eikä heiltä puutu mitään. Me palvelus-toiselle-Zetat pidämme heistä huolta kaikin mahdollisin keinoin. Hybridien elämä ei ole synkkää. Jokainen hybridiyksilö ymmärtää tehtävän luonteen ja osallistuu siihen halukkaasti. Jokainen sielu on inkarnoitunut hybridiksi vapaaehtoisesti ja valinnut tämän tehtävän. Se on kuin pitkä matka monine kokeiluineen, jonka ryhmä hyviä ystäviä on ottanut tehtäväkseen. Siihen kuuluu seikkailun tunne. Eräs hybridien fyysinen olinpaikka sijaitsee melko lähellä maapalloa. Me olemme aivan naapurissa, samassa aurinkokunnassa. Oleskelemme paikassa, jossa painovoima vastaa suunnilleen maapallon painovoimaa ja elämme neljännessä ulottuvuudessa Marsin pinnalla. Näin ollen emme näy teille kolmannessa ulottuvuudessa oleville.

Hybridejä asuu monessa paikassa tässä aurinkokunnassa samoin kuin muissakin lähistöllä sijaitsevissa aurinkokunnissa. Hybridit ovat neljännelle tasolle kehittyneitä sieluja ja siten kelvollisia elämään neljännessä fyysisessä ulottuvuudessa, joka on miellyttävämpi kuin kolmannen ulottuvuuden raskas olemus. Me saamme nykyään liikkua vapaasti maapallolle ja sieltä pois eikä meidän tarvitse enää noudattaa vanhan MJ12:n kanssa tekemäämme sopimusta, jonka mukaisesti meidän piti ilmoittaa heille liikkeistämme. Koska neljäs ja kolmas ulottuvuus voivat sijaita rinnakkain samassa tilassa ei ole mitään ongelmaa. Koska hybridit ja me aiomme tulevaisuudessa asua neljännessä ulottuvuudessa maapallolla, emme halua kehojemme tottuvan pienempään painovoimaan. Ja koska mikään osa maapallosta ei tällä hetkellä ole neljännessä ulottuvuudessa, oleskelemme pääsääntöisesti aurinkokunnan ulkopuolella eräässä toisessa lähistöllä olevassa aurinkokunnassa, jossa meillä on käytössämme sopiva neljännen ulottuvuuden planeetta. Siirtyminen maapallolle on yksinkertainen asia sisältäen:

  1. Asuinpaikkojen pystytyksen - ne ovat jo olemassa ja ovat helposti ja nopeasti siirrettävissä.
  2. Maapallolla olevan asumattoman paikan valinnan - esimerkiksi napojen siirtymisen jälkeen lämmenneen entisen pohjoisnavan tai merestä nousevan uuden maa-alueen.
  3. Painovoimakentän muodostamisen asuinpaikkojen alle siten, ettemme menetä sopeutumistamme maapallon pinnalla oleskellessamme.

Koska matkustaminen on nopeaa, suurin osa pysyy poissa maapallon pinnalta siihen saakka kunnes maapallon fyysinen siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen on lähellä. Mutta koska jotkut meistä ovat jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa, he pystyttävät asuinpaikkansa maapallolle heti napojen siirtymisen jälkeen ja jäävät asumaan sinne pysyvästi. Ne ihmiset, jotka tulevat pysyvästi asumaan hybridiyhteisöihin, mikä on mahdolista ellei heillä ole päivittäisiä sidoksia ympäröivään ihmisyhteisöön, tulevat oleskelemaan neljännessä ulottuvuudessa hybridien ja meidän ja palvelus-toiselle veljesrotujemme edustajien kanssa. Heitä ei kutsuta elämään meidän kanssamme tai kuljeteta elleivät he ole vankasti palvelus-toiselle -suuntautuneita, mutta jos he ovat, niin kysessä on eräänlainen ennenaikainen loppututkinnon suorittaminen. Jos nämä ihmiset ovat päivittäin tekemisissä naapuruston kanssa ja ulottuvuuden vaihto ei ole tarkoituksenmukaista, otaksumme, että näiden ihmisten kanssa asuvat ja heitä avustavat hybridit, me tai veljesrotujemme edustajat elävät kaikki raskaassa kolmannessa ulottuvuudessa - meidän näkökulmastamme katsottuna pieni uhraus maapallon muutoksen edistämiseksi.