ZetaTalk: Millennium Ontkenning


De Aarde zal fysieke veranderingen ondergaan in de nabije toekomst. Dit is gerelateerd aan het millennium, maar is niet precies dat wat de Bijbel, Nostradamus, of de verscheidene zieners van deze tijd voorspellen. Er zit waarheid in de geruchten over wat de 12de Planeet wordt genoemd, een reuzen komeet. Er zit waarheid in de uitgebrachte verslagen over geweldadige geologische veranderingen, welke continenten letterlijk verscheurden en bergen de hoogte in hebben opgeheven. De zondvloed gebeurde tijdens zulke gebeurtenissen. Poolverschuivingen zijn algemeen tijdens zulke gebeurtenissen. De korst van de Aarde schuift over de zacht gesmolten kern, de korst getrokken in de éne richting en de kern, welke magnetisch meer aanleg heeft, in een andere richting. Zo een tijd van geweldadige geologische ontreddering zit eraan te komen voor de aardlingen.

Er zal veel dood zijn. De meeste mensen op de Aarde zullen zich er op het moment niet bewust van zijn. Ze kunnen zich bewust zijn van de droogtes, van een roodachtige gloed gedurende de warmte van de dag, misschien zelfs wel van een roodachtige stof welke hun drinkwater zal kleuren en het een bittere smaak zal geven. De meeste mensen op de Aarde hebben zoveel problemen al aan de hand, van dag-op-dag, dat ze het amper zullen opmerken. Zelfs de mensen die zich er wel bewust van zullen zijn kunnen er dan amper iets aan doen. Kan een man die amper zijn familie kan onderhouden gaan vluchten? Waar zullen ze dan van leven, mochten ze het voor elkaar krijgen om zelfs een veilige plek te bereiken? En wat is dan eigenlijk zo een veilige plek? Dit is een onbekende situatie. Er is geen precedent in het geheugen. De ontkenning is groot. De autoriteiten zullen de verspreiding van de informatie niet aanmoedigen, deze zullen zich kalmte wensen en dat de status quo gehandhaafd zal blijven.

Zelfs daar waar de bewustheid er is, zal er weinig actie ondernomen worden. Velen zullen om zich heen kijken, en hun levenswijze debateren mochten zij actie ondernemen. Het huis verlaten, het comfort van bekende plekken en mensen die een steunende functie representeren? Hoe zullen zij leven? Mochten zij gedwongen worden om bedelaars te worden, zullen zij in hun eigen bekende omgeving blijven. Dan zijn er die die aan hun goederen gehecht zijn. Zelfs met de keuze, dat er een plek voor hun zal worden vrijgemaakt in een veiligere omgeving, zullen zij ontdekken dat ze zo aan hun materiaal gehecht zullen zijn dat zij er niet van kunnen scheiden ongeacht het risico. Zij zullen sterven met hun materiele goederen, zich eraan vastklampend alsof het geliefden zijn. De meesten die geconfronteerd worden met deze grimmige keuzes zullen ermee omgaan door het te ontkennen.

Tussen de onbewusten, de ongelukkigen, en de ongewilligen, ligt het gros van de mensheid. De overlevenden van de zware aardbevingen, die steden in stof zullen doen veranderen, en de grote vloedgolven, die honderden kilometers landinwaarts alles zullen overstromen, zullen of geluk hebben gehad of ge-assisteerd zijn geweest. Omdat de Aarde een thuis zal gaan worden voor Service-aan-Anderen georienteerden, zullen die mensen die al in die orientatie zitten de keuze hebben om in hun menselijke vorm te blijven of om later te reincarneren. Als de menselijke gedaante is gekozen, dan zullen deze mensen ge-assisteerd worden gedurende de uren van de kalamiteiten. Zij zullen zich niet bewust zijn van de assistentie, maar zullen ontdekken dat, al vasthoudende aan drijvend materiaal dat de vloed al voorbij is, of weer bij bewustzijn komen nadat de aarbevingen al voorbij blijken zijn. Velen zullen verhuizen naar veilige plaatsen en zullen daar dan communes opzetten, opererende in de Service-aan-Anderen orientatie van de toekomst. Deze plekken zullen landelijk zijn, doorgaans primitief, en zullen niet afhankelijk zijn van de beschaving zoals het nu is of zal worden na de kataklismes.

All rights reserved: ZetaTalk@ZetaTalk.com