comet

ZetaTalk: En Synlig Komet


Den 12. planet er nu synlig for det menneskelige øje, dog vil kun det trænede øje kunne se den. På nuværende tidspunkt er den 12. planet cirka styrke 2.0 i lysstyrke, og fremstår så stor som en stjerne, set med det blotte øje. Den skinner ikke med den samme intensitet som de fleste stjerner, men har en mat, diffus glød. Den ligner det sidste åndedrag fra en døende stjerne; en bleg, udtværret rødlig glød. Ens øjne ville passere hen over den, hvis de var afstemt efter de nålespidser, som stjernerne er. Det I kalder en stjerne, er intens i midten, og aftager hurtigt i intensitet ud mod kanterne. Lyset fra en stjerne kommer fra et enkelt punkt, og breder sig ud; periferien en smule mindre end centeret, gradvist øgende, men centeret er meget intenst. Den 12. planet som er nærmere på, giver Jer lysstråler fra hele dens overflade, så derfor har lyset en jævn karakter. Dens afstand kan ikke måles, men som tiden går, vil man lægge mærke til at ingen objekter passerer hen over den; foran den. Comet Watch kan være behjælpelig.

Jeres nærmeste planeter tilbagekaster et velkendt lys til Jer, reflekteret sollys, og defor kan Jeres øjne genkende dem som det de er. Lige som nogle insekter kamouflerer sig for dem som ville jage dem, ved at efterligne de farver der er i omgivelserne, lige sådan er den 12. planet kamoufleret for Jer, i forhold til nattehimlen. Dens udseende ligner ikke de velkendte objekter, I sætter Jer for at identificere, når I afsøger himlen - nålespidser med intenense centre, som er stjerner, eller den spredte glans fra en eksploderende stjerne, eller den udpræget udstrakte, vifteformede hale fra en passerende komet. Selvom dens størrelse på nuværende tidspunkt kan sammenlignes med en stjerne, og det diffuse lys hen over dens overflade virkelig har den spredning og konsistens, som Jeres planeter har, så er der bemærkelsesværdige forskelle, der får Jer til at overse den, fremfor at studere den nærmere.

  1. sammensætningen er ikke sammensætningen af reflekteret sollys, men derimod næsten kun det spektrum I ville kalde rødt lys. I ville klare Jer bedre, hvis I filtrerede for rødt lys, og med dette mener vi, bortfiltrerede alt lys, undtagen det røde lys.
  2. selvom det er en stor planet, 4 gange større end Jorden, og derfor større end Mars og Pluto, er den på nuværende tidspunkt meget længere væk, og derfor er dens synlighed ikke sammenlignelig med Mars eller Pluto.

Amatør-atronomen vil formentlig blive skuffet indtil et godt stykke tid efter årtusinskiftet, da den 12. planets bevægelse hen over himlen, endnu kun vil være synlig, hvis der tages gentagne billeder som sammenlignes via computer, og her må forstørrelsen være enorm. Når man ser med det op mod himlen med det blotte øje, vil den 12. planet se ud til at stå stille. Kometens bane er lige på. Den sigter imod Jeres sol, og I er meget tæt på solen. Jordens bevægelse til den ene eller anden side er lille, tingene sat i forhold, og giver højst en forsvindende lille vaklen i forhold til kometen. Det blotte øje vil ikke kunne se nogen bevægelse af den 12. planet, før et godt stykke inde i året for kataklysmerne; kun få uger før. Til den tid vil dens bevægelse afsløre dens natur som komet-agtig. Gennem de sidste få uger, vil baghave-astronomer være i stand til at opfange bevægelse fra kometen, hen over himlen, noget en fjern stjerne ikke ville gøre. De med teleskoper, og computer-software der er i stand til at sammenligne optagne og lagrede billeder, vil vide bedre, men de vil blive bragt til tavshed eller miskrediteret, på den sædvanlige etablissement-beskyttende måde.

Denne 12. planet vil dog imidlertid blive betragteligt lysere, så et billede taget nu, sammenlignet med et billede taget om et år, vil vise en øget lysstyrke, man ikke forventer fra en fjern stjerne. Dette ville det blotte øje ikke kunne opfatte. Det blotte øje vil begynde at registrere øget lysstyrke, cirka 1 år og 7 måneder før kataklysmerne, eller sent i året 2001. Denne tilsynekomst vil blive ignoreret af de fleste, som vil pege på atmosfæriske forstyrrelser som en årsag, eller en eksploderende stjerne, hvis synlige lysstråler netop er blevet synlige på Jorden. Den øgede lysstyrke vil fremstå gradvist, så uden kapaciteten til at registrere over tid, og nøje sammenligne forandringerne, kan dette ikke bevises, og ikke engang, før tæt på slutningen, mentalt registreres af observatøren. Meget kraftfuldt udstyr kan, og har allerede, registreret den øgede lysstyrke. Billederne må sammenlignes ved computer-analyse, men forstørrelsen behøver her ikke at være enorm, kun mindre. Igen, denne
information vil ikke blive offentliggjort. Tvært imod. Informationerne vil blive benægtet og gendrevet, af dem der kontrollerer det meget kraftfulde udstyr, der er nødvendigt, for at bevise noget somhelst.

Astronomi er en videnskab baseret på teori, såvel som fakta, som det nødvendigvis må være, når man ser derud, hvor man ikke kan måle! Som en konsekvens af dette, gætter astronomer i al væsentlighed det bedste de kan, og er ofte uenige. Hvor langt væk er et objekt? Meningerne er forskellige. Hvis et objekt passerer ind foran et andet, er der et solidt spor at gå efter, da det ene objekt tydeligvis er tættere på, end det andet. Hvad er et objekts sammensætning? Udstødte stråler bliver analyseret i forhold til kendte videnskabelige fakta, om hvordan stof opløser sig, men mange videnskabelige fakta er endnu ikke forstået af mennesker. De gætter det bedste de kan, ofte så forkert, at det leder til forfærdelige misforståelser. Vi fortæller ikke astronomer noget de ikke allerede ved selv. Der er en videnskab, der i sandhed respekterer talemåden - jo mere jeg ved, jo mere ved jeg at jeg ikke ved!

For dem der bliver mismodige ved at stirre op på himlen, og i særdeleshed mismodige over myriaderne af alternative forklaringer på det sete, husk at indtil det sidste år før kataklysmerne, kan kometens ankomst bedst måles, ved Jordens reaktion på dens ankomst. Som vi allerede har forklaret, reagerer Jordens kerne allerede, og denne måling bliver registreret i havenes stigende temperatur, globalt. Det næste symptom man kan se efter, er øget vulkansk aktivitet, og større og mere hyppigt forekommende jordskælv, globalt. Dette kan, helt sikkert, ikke kædes sammen med drivhuseffekten. Det er når Jorden modtager rødt støv fra kometens hale, at benægtelse ikke længere vil være mulig. Det er imidlertid ved dette punkt, at dagene indtil kataklysmerne, vil være få.

Alle rettigheder tilhører: ZetaTalk@ZetaTalk.com