ZetaTalk: Millennium Fornægtelse


Jorden vil gennemgå fysiske kataklysmer i den nærmeste fremtid. Dette har med tusindårsriget at gøre, men er ikke præcis hvad Bibelen, eller Nostradamus, eller forskellige seere fra denne tid forudsiger. Der er sandhed i rygterne om hvad der er kaldt den 12. Planet, en gigantisk komet. Der er sandhed i hvad der er blevet sagt om voldsomme geologiske forandringer, som rykker lande fra hinanden og hæver bjerge. Syndfloden skete netop ved en sådan lejlighed. Polskifte er almindelige ved sådanne lejligheder.Jordens skorpe glider hen over den bløde, smeltede kerne; skorpen trukket i den ene retning, og kernen der er mere magnetisk tendentiøs, i en anden. En sådan tid med volsomme geologiske landhævninger er overhængende for jordboerne.

Der vil blive megen død. De fleste mennesker der lever på Jorden nu, vil ikke være eller blive klar over det. De bliver måske klar over tørketilstande, eller over en rødlig glød på himlen i dagens løb, måske endda over en rødlig støv der farver vandet og giver drikkevandet en bitter smag. De fleste mennesker på Jorden har så mange problemer med bare at eksistere fra dag til dag, at de knap nok vil lægge mærke til det. Selv de der bliver klar over tingene, vil næppe kunne stille noget op. Kan en mand som knap nok kan brødføde sin familie flygte? Hvad skulle de leve af, selv hvis det lykkedes dem at komme til et sikkert sted? Og hvad ville være et sikkert sted? Dette er en oplevelse af ukendt art. Der er ikke noget fortilfælde i hukommelsen. Benægtelsen vil være stor. Autoriteterne vil ikke opmuntre til udbredelse af information, de vil blot ønske ro og orden, og at status quo må fortsætte.

Selv hvor der er opmærksomhed om tingene, vil der ikke ske meget. Mange vil se sig omkring, for at overveje om de skulle foretage sig noget i forhold til deres livsstil. Forlade hus og hjem, trygheden ved velkendte steder og mennesker der repæsenterer en støttende struktur? Hvordan skulle de overleve? Skulle de blive tvunget til at blive tiggere, vil de sandsynligvis hellere blive i deres egne velkendte omgivelser. Så er der dem der vil klynge sig til deres materielle goder. Selv med muligheden for at finde sig et sted i sikrere omgivelser, vil de finde sig bundet til deres materielle goder, og ude af stand til at lade sig skille fra dem, uanset hvilken risiko det så måtte indebære. De vil dø med deres materielle ting, klyngende sig til dem, som var de elskere. De fleste, stillet overfor disse grumme valg, vil håndtere situationen med benægtelse.

Imellem de ubevidste, de dårligt stillede, og de modstræbende, befinder størstedelen af menneskeheden sig. De der overlever de massive jordskælv, som vil jævne byerne med jorden, og de massive tidevandsbølger, som vil oversvømme kystlinierne hundredvis af kilometer ind i landet, vil enten være heldige eller hjulpne. Eftersom Jorden er på vej til at blive et hjem for Sevice-til Andre væsener, vil de mennesker der opererer indenfor denne orientering, have valgmuligheden for enten at blive i deres menneskelige form, eller for at reinkarnere senere. Hvis den menneskelige form bliver valget, så vil disse mennesker blive hjulpet gennem katastofernes timer. De vil være ubevidste om hjælpen, men vil finde sig selv klyngende til flydende genstande, når tidevandet har passeret, eller genvinde deres bevidsthed efter jordskælvene. Mange vil flytte til sikre områder og danne kollektiver, arbejdende i den fremtidige Service-til-Andre ånd. Disse områder vil være landlige, i bund og grund primitive, og de vil ikke regne med civilisationen som de kender den, hverken før eller efter kataklysmerne.

Alle rettigheder tilhører: ZetaTalk@ZetaTalk.com