ZetaTalk: Synlige ledetråder


Den økte aktiviteten i jordkjernen vil etterhvert tilkjennegi seg på måter som vil bli vanskelig å forklare. Uberegnelig vær vil fortsette å bli bortforklart som global oppvarming, et resultatet av at atmosfæren varmes opp av virvler høyt oppe i luften. Voldsom bølgeaktivitet som senker store  havgående skip og drønn fra sammenklappende luft på grunn av kontinentalplatebevegelser under vann vil bli satt i samme bås som jordskjelvaktivitet. De økende tilfellene av jordskjelv vil bli forklart som periodiske sykluser, støttet av informasjon fra gamle legender, eller som at det er blitt forbedrede rapporteringsmekanismer som tyder på at skjelv tidligere ikke ble registrert. De dramatiske lysglimtene på grunn av antent metangass fra lukkede gasslommer under plater i bevegelse, vil bli bortforklart som lynglimt. Den økende magnetiske utbredelsen vil bli skyldet på økt solflekkaktivitet, og siden dette  ikke er særlig målbart for mannen i gata vil ikke denne historien få særlig utfordring.

I løpet av måneder før  passasjen av den 12. Planeten vil det forekomme en nesten total interferens av radio- og TV-overføringer, såfremt dette ikke foregår ved hjelp av kabel. Mobiltelefoner vil bli ubrukelige, og på grunn av deres popularitet vil ikke dette bli tatt særlig lett på. Langdistansetelefoni som bare bruker satelitter til å sende mellom punkter vil også bli umulig å opprettholde. Myndighetene vil bli spurt om å forklare problemene og vil sende frem sine rødmende vitenskapsmenn med dumme forklaringer. Skylden vil uten tvil bli tillagt solflekkaktivitet, og de vitenskapsmenn som måtte finne på å peke på mangler i forklaringen vil bli behandlet svært dårlig. Hvis solflekker og magnetiske stormer fra Sola var årsaken, så ville satelittkomuniksjon og spesielt mobiltelefonoverføringer begynne å fungere normalt igjen på den mørke siden av Jorden. Siden tiden frem til skiftet er kort så vil myndighetene fremføre utenlandske unnskyldninger, vel vitende om at de aldri vil bli gjort greie for.

Alle rettigheter: ZetaTalk@ZetaTalk.com